Raad: Nog geen aankoop Plus-locatie

Foto Rose Marie Keijzer

Voorhout – De gemeente Teylingen kan nog niet overgaan tot de aankoop van de locatie van de oude Plus-supermarkt in de Herenstraat in Voorhout.

Een raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders om de oude Plus-locatie voor een bedrag van 1,1 miljoen euro te kopen is maandag door de gemeenteraad na een uitgebreide discussie van de agenda afgevoerd. De raad was van oordeel dat het college nog te weinig informatie heeft verstrekt om over te kunnen gaan tot de aankoop van de oude supermarkt en de bijbehorende parkeerplaatsen. Ook bestaat er onduidelijkheid over wat er met de locatie moet gebeuren nadat de gemeente deze heeft aangekocht. Wethouder Heleen Hooij (Trilokaal) kon de vele vragen van de raadsleden niet naar tevredenheid beantwoorden, waarna zij het verzoek kreeg om het raadsvoorstel terug te nemen. Uiteindelijk besloot de raad dat het voorstel maar van de agenda moest worden afgevoerd. “Nu heeft het college meer tijd om meer informatie te geven over de aankoop van en de plannen met het terrein”, aldus Groen en Leefbaar Teylingen-raadslid Fred Koot. Zelf had hij eerder voorgesteld om op de locatie woningen te bouwen, en geen multifunctionele accommodatie zoals het college overwoog. Daardoor zouden de kosten voor de gemeente beperkt kunnen blijven omdat deze dan toegerekend kunnen worden aan de woningbouw. Een greep uit de algemene reserve van de gemeente zou dan niet nodig zijn. Koot zag meer in de realisatie van een nieuw multifunctioneel centrum bij het Bestuurscentrum aan het Raadhuisplein. Hij werd daarbij gesteund door CDA en PvdA. Deze laatste partij ziet liever sociale woningbouw op de Plus-locatie. De VVD daarentegen zag bij monde van Monique de la Rie meer in de mogelijke bouw van een multifunctioneel centrum gecombineerd met woningen en parkeerruimte. Kritiek was er van GroenLinkser Don Verhoeff op de aankoopprijs. Hij noemde het “een gotspe” dat de aankoopprijs, zoals de wethouder aangaf, “reëel” zou zijn. Daarnaast had hij vragen over de wijze waarop de overeengekomen aankoopprijs tot stand was gekomen. Verhoeff hekelde de door het college verstrekte gegevens over de aankoop, en vond zelfs dat de raad onvoldoende of zelfs verkeerd geïnformeerd was door de wethouder.

Na een schorsing en een nadere uitleg van wethouder Hooij besloot de raad echter met ruime meerderheid om het raadsvoorstel van de agenda af te voeren, zodat het college de tijd krijgt om met meer informatie over de aankoop van de oude Plus-locatie te komen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in