Land van Langeveld is eerder aangewezen voor woningbouw

Sassenheim – De leden van de Sassenheimse tennisvereniging STV zaten donderdagavond massaal achter de pc of de laptop om de digitale discussie in de gemeenteraad van Teylingen te volgen over de vraag of de vereniging de eerder toegezegde aanleg van twee tennisbanen eindelijk kon gaan uitvoeren. De leden kwamen echter vooralsnog van een koude kermis thuis, en hun vertrouwen in de plaatselijke politiek zal ook een forse knauw hebben gekregen. De uitkomst van de discussie was namelijk dat er voorlopig nog niets is besloten.

Het college van burgemeester en wethouders had de gemeenteraad voorgesteld om de al in 2014 aan STV toegezegde aanleg van onder meer twee tennisbanen te realiseren op het naast het huidige tennispark gelegen land van Langeveld. De tennisvereniging was eerst in het centrum van Sassenheim gevestigd, maar moest daar vertrekken vanwege geplande woningbouw. Er werd toen afgesproken dat er een nieuw tennispark zou komen op sportpark Roodemolen, dat in twee fasen zou worden aangelegd. De eerste negen banen zijn daar inmiddels volop in gebruik bij STV, maar de gemeente slaagde er niet in om tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar voor de twee nog aan te leggen tennisbanen in de Roodemolenpolder. Zeven jaar na de toezegging aan STV voor de twee banen kwam B&W met het voorstel om de banen dan maar aan te leggen op een deel van het zogenaamde land van Langeveld. Dat was echter aanvankelijk bedoeld voor woningbouw, maar dat vond B&W geen beletsel om de tennisbanen daar toch aan te leggen. Dat voorstel leidde meteen tot grote verdeeldheid in de Teylingse gemeenteraad. Fracties waren direct voor het plan om de eerdere toezegging aan STV na te kunnen komen, waren direct tegen vanwege de kosten of vanwege het voornemen om daar woningen te bouwen, of hadden hun bedenkingen.

De discussie in de gemeenteraad zou donderdag eindelijk duidelijkheid moeten geven over de vraag of STV de banen op de locatie Langeveld mag aanleggen. Al aan het begin van de vergadering lagen er, naast het collegevoorstel, ook nog twee amendementen en een motie op tafel. Tijdens de discussie bleek vervolgens dat Trilokaal en CDA nog geen besluit wilden nemen, maar dat zij door middel van een amendement eerst wilden dat er een ‘stedelijke verkenning’ zou worden gehouden voor woningbouw op de locatie Langeveld. Daarbij zou ook de aanleg van de twee tennisbanen moeten worden betrokken. Een hierbij op te stellen kostenbatenanalyse zou moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat deze dan een finale afweging zou kunnen maken worden over de aanleg van de tennisbanen. Volgens Trilokaal en CDA konden zij op basis van de huidige informatie deze avond nog geen besluit nemen. D66, Groen en Leefbaar Teylingen, Fractie Piket, ChristenUnie en GroenLinks kondigden aan een motie te steunen waarin onder andere werd gepleit voor zowel woningbouw als de aanleg van de tennisbanen op de locatie Langeveld. VVD en PvdA konden het voorstel van B&W en de ingediende amendementen en motie echter niet steunen. Voor de VVD wogen de kosten van de aanleg van de tennisbanen zwaar, temeer omdat er elders in de gemeente nog volop ruimte is bij andere tennisverenigingen. De PvdA had van begin af aan duidelijk gemaakt tegen de tennisbanen op Langeveld te zijn omdat daar woningbouw gepland was.

Na een uitgebreide en soms felle discussie werd duidelijk dat er geen meerderheid in de gemeenteraad was te vinden voor zowel het voorstel van het college als voor de ingediende amendementen. Trilokaal en CDA lieten weten dat zij tegen het collegevoorstel zouden stemmen als hun eigen amendement verworpen zou worden. Daarmee zou de aanleg van de tennisbanen in ieder geval van de baan zijn. Ondanks verwoede pogingen van met name Edith Alkemade (D66) om de twee partijen te bewegen om hun amendement zo aan te passen dat er meer zekerheid voor STV zou komen, hielden Trilokaal en CDA hun poot stijf. Dat leidde er uiteindelijk toe dat D66, Fractie Piket, ChristenUnie en GroenLinks toch “onder protest” voor het amendement stemden. Dit om te voorkomen dat het collegevoorstel geheel zou worden verworpen en “om STV niet met lege handen te laten staan”, aldus Alkemade. Bij de stemming over het geamendeerde voorstel bleek vervolgens dat VVD en PvdA tegen bleven.

De gemeenteraad heeft daarmee de discussie over de eventuele aanleg van twee tennisbanen en woningbouw op de locatie Langeveld verder voor zich uit geschoven. In ieder geval tot na het beschikbaar komen van de ‘stedelijke verkenning’ die nu zal moeten worden uitgevoerd. Duidelijk is al dat die verkenning niet meer dit jaar gereed zal zijn, want dat werd al direct door wethouder Arno van Kempen uitgesloten. Dat betekent dat de raad er, al dan niet in nieuwe samenstelling, pas in 2022 verder over zal gaan praten. In maart 2022 zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in