Teylingen – De gezondheidsnota van wethouder Arno van Kempen is een prima stuk waarmee snel aan de slag moet worden gegaan. Dat vinden alle fracties in de Teylingse gemeenteraad, maar over waar het geld vandaan gehaald moet worden om de nota uit te voeren liepen de meningen maandag ver uiteen.

Het college van B&W had de raad voorgesteld om voor de uitvoering van de nota ‘Teylingen positief gezond’, die geldt voor de periode 2021 tot en met 2023, jaarlijks 57.600 euro aan de algemene reserve te onttrekken. Dit ondanks de eerder gemaakte afspraak dat er geen geld voor structureel beleid uit de algemene reserve gehaald zou worden, maar alleen voor incidentele uitgaven. Volgens wethouder Van Kempen was het college er echter niet in geslaagd om geld op de begroting te vinden voor de uitvoering van de nota. “De Covid-19 crisis rechtvaardigt een investering die maatschappelijk rendement op het gebied van vitaliteit oplevert”, had B&W de raad laten weten. Vandaar de greep uit de algemene reserve. CDA en VVD zijn echter van mening dat voor structurele uitgaven ook een structurele dekking gevonden moet worden binnen de gewone begroting. Geld uit de algemene reserve zou daarvoor niet gebruikt moeten worden. Beide fracties wilden voor dit jaar eenmalig 57.600 euro uit de algemene reserve halen, en voor 2022 en 2023 de jaarlijkse financiering vinden door bezuinigingen, extra inkomsten of een combinatie daarvan. Daarvoor hadden ze een amendement op het raadsvoorstel opgesteld. Zij werden daarin gesteund door Fred Koot van de fractie van Groen en Leefbaar Teylingen. Volgens Van Kempen was het echter niet gelukt om binnen de begroting structureel geld te vinden voor het uitvoeren van de nota, vandaar dat de algemene reserve moet worden aangesproken. Volgens hem komt de uitvoering van de nota in de jaren 2022 en 2023 in gevaar als de raad het voorstel van B&W niet zou overnemen. Hij hekelde het feit dat de raad wel bereid is om geld uit de algemene reserve te halen voor de bouw van een parkeergarage op het Hortusplein in Sassenheim, maar niet voor het uitvoeren van de gezondheidsnota. De wethouder vond voor zijn opstelling steun bij de andere fracties. Een voorstel van Frans Nederstigt (ChristenUnie) om het amendement om te zetten in een motie werd echter niet overgenomen door CDA en VVD, de indieners van het amendement.

CDA, VVD en GLT bleven bij hun standpunt, waardoor hun amendement met 1 stem verschil werd aangenomen. Een later door D66 ingediend amendement, met een soort compromis over de financiering van de gezondheidsnota, kon niet op instemming van de meerderheid van de raad rekenen. Over de geamendeerde nota zelf was de raad echter duidelijk: die werd unaniem aangenomen. Wel zal wethouder Van Kempen nu binnen de begroting voor de jaren 2022 en 2023 op zoek moeten naar geld om de nota te kunnen uitvoeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in