Raad Teylingen akkoord met begroting

Teylingen – De gemeenteraad van Teylingen heeft donderdag in meerderheid ingestemd met de gemeentelijke begroting voor het jaar 2021.

Twee fracties konden zich niet vinden in de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting, en stemden daarom tegen. PvdA-fractievoorzitter Sandra Groenendal had in haar algemene beschouwing al kritiek geuit op het college en de coalitiepartijen. Zij is bang dat de voorzieningen in Teylingen worden aangetast doordat er minder geld beschikbaar is. Volgens Groenendal is dat het gevolg van het feit dat de gemeente Teylingen graag de gemeente met de laagste lasten wil zijn. Daardoor zou er volgens haar te weinig geld beschikbaar zijn om alle voorzieningen in de gemeente in stand te kunnen houden. Voor haar en haar partijgenoot Paul Witteman was dat aanleiding om tegen de begroting voor 2021 te stemmen. Wel konden zij instemmen met de meerjarenbegroting voor de jaren 2022 tot en met 2024. Fred Koot van de eenmansfractie van Groen en Leefbaar Teylingen sprak zich uit tegen de begroting in zijn algemeenheid. Hij stemde tegen de begroting voor 2021 en tegen de meerjarenbegroting. De coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66 stemden samen met de ChristenUnie en de Fractie Piket wel in met het voorstel van B&W om vanaf 2023 een budget van 97.000 euro beschikbaar te stellen om ondermijning tegen te gaan.

Slechts op een punt werd de begroting aangepast ten opzichte van het voorstel van B&W. De gehele gemeenteraad was van oordeel dat voor de Forensenbelasting eenzelfde stijgingspercentage moet worden gehanteerd als voor de Onroerend Zaakbelasting. Hiervan afwijken zou in strijd zijn met de afspraak in het coalitieakkoord dat de woonlasten zoveel als mogelijk gelijk moeten worden gehouden. Een amendement hierover van de drie coalitiepartijen werd door de gehele raad overgenomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in