Teylingen – De gemeenteraad van Teylingen heeft donderdag in een recordtempo de begroting voor het komende jaar en de meerjarenbegroting tot en met 2025 behandeld.

Aanvankelijk was het plan om de begrotingsbehandeling al ’s middags om 17.00 uur te laten beginnen. De fracties konden dan hun algemene beschouwingen houden, waarna de debatten na een onderbreking voor het avondeten ’s avonds zouden worden gehouden. Aan het eind van de avond zouden dan eventuele amendementen, moties en uiteindelijk de stemming over de begroting aan de orde komen. De huidige ontwikkelingen rondom corona maakten het echter onmogelijk om deze planning uit te voeren. Er moet fysiek weer op anderhalve meter afstand worden vergaderd, terwijl besluitvorming volgens de huidige regels alleen óf geheel fysiek óf geheel digitaal dient plaats te vinden. Er was daarom op het laatste moment ervoor gekozen om ’s avonds vanaf 20.00 uur geen gemeenteraadsvergadering, maar een gezamenlijke vergadering van de drie raadscommissies te laten plaatsvinden. Daaraan konden de raads- en commissieleden naar eigen keuze fysiek of digitaal deelnemen. In deze vergadering konden de acht fracties hun algemene beschouwingen houden, en eventueel nader met elkaar debatteren over de begroting. Vanaf 22.00 uur zou dan in een digitale besluitvormende vergadering van de gemeenteraad gestemd worden over amendementen, moties en de begroting. Deze aanpak bleek zeer efficiënt te zijn. In ruim anderhalf uur tijd werden de algemene beschouwingen en een kort debat afgehandeld, terwijl alle fracties ervan af hadden gezien om amendementen en moties in te dienen. De digitale stemmingen over de begroting en de meerjarenbegroting namen daarom nog geen half uur in beslag.

Bij de uiteindelijke stemming over de begroting voor het jaar 2022 bleek dat VVD, CDA, Trilokaal, D66, ChristenUnie en Fractie Piket konden instemmen met de begroting. De fracties van GroenLinks en PvdA hadden echter de nodige op- en aanmerkingen op de plannen voor het komende jaar, waardoor zij tegen de begroting stemden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in