Raad Teylingen worstelt met uitbreiding tennispark

Terwegenpark lijkt af te vallen voor uitbreiding STV

Sassenheim – De gemeenteraad van Teylingen zal op 11 maart beslissen over de vraag of de Sassenheimse tennisvereniging STV kan uitbreiden met twee extra tennisbanen, en in welke richting dat eventueel gaat plaatsvinden.

In 2014 is besloten dat STV, na een verhuizing vanwege geplande woningbouw op de toenmalige locatie, een nieuw tenniscomplex zou krijgen op sportpark Roodemolen. Daar waren toen ook al de voetbalverenigingen Ter Leede en Teylingen gevestigd. Er zijn toen negen nieuwe tennisbanen aangelegd, maar afgesproken werd dat er later nog twee extra banen bij zouden komen. Aanvankelijk sprak de gemeenteraad uit dat deze zouden moeten worden aangelegd in de naastgelegen Roodemolenpolder, maar onderhandelingen met de eigenaar van de grond in de polder leidden niet tot overeenstemming. Volgens het college van B&W was de vraagprijs voor de grond zodanig hoog dat de optie voor uitbreiding naar de Roodemolenpolder niet realiseerbaar was. Er bleven toen nog twee opties over: uitbreiding in de richting van het naastgelegen Terwegenpark of op het land van Langeveld. Omwonenden van het Terwegenpark kwamen echter massaal in verzet tegen de eerste mogelijkheid, omdat zij veel gebruik maken van het park en door de uitbreiding van het tenniscomplex een derde van het park zouden verliezen. Uitbreiding op het land van Langeveld heeft als nadeel dat daar eigenlijk woningbouw gepland is. Het college van B&W vindt echter dat er indertijd een toezegging aan STV is gedaan om het tenniscomplex uit te breiden tot elf banen, en had daarom voorgesteld om de uitbreiding met twee extra banen toch op het land van Langeveld te laten plaatsvinden.

De raadscommissie Welzijn was maandag hopeloos verdeeld over de vraag of STV nu wel of niet twee extra banen moet krijgen bij het tenniscomplex op sportpark Roodemolen in Sassenheim. Wel was men het er over eens dat er geen uitbreiding van het tennispark richting het Terwegenpark moet plaatsvinden, gelet op het verzet van de omwonenden. Volgens met name PvdA en ChristenUnie heeft het college zich in 2014 weliswaar verplicht om zich in te spannen om de twee extra banen voor STV te realiseren, maar is dit alleen een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Nu het niet mogelijk is om uit te breiden in de Roodemolenpolder vragen zij zich af of het tenniscomplex überhaupt wel uitgebreid moet worden. PvdA-raadslid Paul Witteman wees erop dat er bij andere tennisverenigingen in de gemeente Teylingen nog voldoende ruimte is voor nieuwe leden, zodat een uitbreiding bij STV niet nodig zou zijn. Hij hecht sterk aan de eerder gemaakte afspraak dat er op het land van Langeveld woningbouw gaat plaatsvinden. Edith Alkemade (D66) vindt echter dat de in 2014 met STV gemaakte afspraken nageleefd moeten worden, omdat er anders geen sprake zou zijn van een betrouwbare overheid. Voor Dion Piket van de gelijknamige fractie was het ook duidelijk: het collegevoorstel kon wat hem betreft gewoon een hamerstuk worden. Aanvankelijk twijfelden met name de coalitiepartijen VVD en Trilokaal over het voorstel van B&W, en wilde het CDA dat nogmaals gekeken zou worden of er toch geen uitbreiding in de Roodemolenpolder kan plaatsvinden. Wethouder Arno van Kempen (D66) wees erop dat het college niets anders heeft gedaan dan een eerder besluit van de gemeenteraad uitvoeren. Volgens hem is er juridisch wellicht alleen sprake van een inspanningsverplichting voor het college en geen resultaatsverplichting, maar er is indertijd wel een bestuurlijk-politieke afspraak gemaakt om in totaal elf tennisbanen voor STV te realiseren. Iets waaraan ook STV-voorzitter Marije Moerman de raadsleden herinnerde tijdens haar inspraak voor de commissie, en waar STV de gemeente ook aan wil houden. Van Kempen wilde niet in het openbaar praten over de eisen die de eigenaar van de grond in de Roodemolenpolder had gesteld voor de verkoop van de grond. Wel erkende de wethouder dat er nog ruimte is bij andere tennisverenigingen in Teylingen, maar gelet op de opdracht van de raad was het college uitgegaan van de aanleg van twee extra banen bij het tenniscomplex van STV.

Na een uitgebreide discussie, waarin verschillende fracties aangaven dat zij het voorstel eerst weer intern wilden bespreken, werd besloten om de hele kwestie nogmaals te agenderen voor de eerstkomende gemeenteraadsvergadering.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in