Noordwijk – Drie partijen hebben bezwaar aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Hotel en Residence Oranje aan de KW Boulevard. De Raad heeft aanvullend advies gevraagd via een ingeschakelde stichting over geluid, grondwater, bezonning en luchtkwaliteit. Ook is er met betrokken partijen gesproken. Het advies en de reactie van B & W worden niet openbaar gemaakt. Wel bekend is dat besluiten technisch aangepast moeten worden wat betreft een geluidsscherm achter villa Roodkapje en een grindlaag onder de parkeergarage. B & W wachten nu de uitspraak van de Raad van State af en verwachten dat de eerder genomen besluiten in stand blijven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in