Raad wil geen uitstel voor Ja/Ja-sticker

Teylingen – Een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om nog even te wachten met het invoeren van een Ja/Ja-sticker om de hoeveelheid reclamefolders te verminderen, is maandag verworpen door de gemeenteraad van Teylingen.

De raad had eerder in een motie gevraagd om, in navolging van veel andere gemeenten, over te gaan tot de invoering van de Ja/Ja-sticker. Reclamefolders zouden dan alleen nog maar mogen worden bezorgd in brievenbussen waarop de sticker is geplakt. B&W hadden echter voorgesteld om de sticker nu nog niet in te voeren, maar te wachten op een uitspraak van de Hoge Raad over het wel of niet invoeren van de sticker in andere gemeenten. Die uitspraak wordt in 2021 verwacht. Enkele partijen willen echter nu al vastleggen dat de sticker uiterlijk 1 oktober 2021 wordt ingevoerd, en niet pas 20 maanden nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. Deze termijn wordt gehanteerd om bedrijven in de gelegenheid te stellen zich aan te passen aan de invoering van de Ja/Ja-sticker.

Wethouder Heleen Hooij (Trilokaal) wilde echter vasthouden aan het standpunt van het college dat eerst de uitspraak van de Hoge Raad moet worden afgewacht, waarna na de overgangsperiode alsnog kan worden overgegaan tot het invoeren van de Ja/Ja-sticker. Omdat de meerderheid van de raad dat te lang vindt duren werd het voorstel echter verworpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in