Taart bij de start van de ambtenarenorganisatie voor Hillegom, Lisse en Teylingen.

Teylingen – De gemeenteraad van Teylingen wil dat er op korte termijn een evaluatie komt van de ambtenarenorganisatie HLT.

Bij de start van HLT in 2017 is bepaald dat er dit jaar een evaluatie zou plaatsvinden van de ambtenarenorganisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Als gevolg van de coronacrisis hebben de ambtenaren het afgelopen jaar echter uitzonderlijke werkzaamheden opgepakt en uitgevoerd. Er is naast de reguliere organisatie ook een crisisorganisatie opgezet. Deze werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd door de reguliere medewerkers van HLT, en dit gaat ten koste van de inzet op het gewone werk. Door het overgrote deel van de medewerkers wordt daarnaast sinds maart 2020 vanuit huis gewerkt. Dit zorgt ervoor dat productiviteit en integraal werken onder druk staan. Naast fysieke belasting en werkdruk speelt ook psychische belasting een rol. “Dit alles maakt dat de context zodanig afwijkt van het reguliere, dat de uitkomsten van een evaluatie naar verwachting onvoldoende representatief zullen zijn”, zo laat het bestuur van HLT weten. Het bestuur is daarom voornemens om het uitvoeren van de evaluatie uit te stellen tot een later moment.

VVD-raadslid Jelmer Bode vindt het feit dat het afgelopen jaar niet representatief is op zich geen goede reden om de evaluatie uit te stellen, juist in dit coronajaar. Hij vindt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar een evaluatie juist interessant. Ook het CDA hecht aan een onafhankelijke bestuurlijke evaluatie. GroenLinks vindt dat een evaluatie niet door het ambtelijk apparaat zelf moet worden opgesteld, want dat is niet representatief. “Anders laten we de slager zijn eigen vlees keuren”, aldus fractievoorzitter Don Verhoeff. Hij wil ook niet dat de evaluatie door bureau Berenschot wordt uitgevoerd, omdat dit bureau betrokken is geweest bij de vorming van HLT. De PvdA wil dat de raad zelf het initiatief neemt voor de evaluatie. Ook de ChristenUnie liet woensdag tijdens de vergadering van de raadscommissie DEB weten dat zij niet kan instemmen met een uitstel van de evaluatie. Frans Nederstigt vindt juist het bijzondere afgelopen jaar interessant om te bekijken of HLT iets extra’s heeft geboden. Ook voor de fracties Piket en GLT heeft een evaluatie van HLT een hoge prioriteit. Omdat alle fracties behoefte hadden om dit onderwerp eerst nader intern te bespreken, zal de evaluatie van HLT nu begin juni opnieuw besproken worden in de Teylingse gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in