Sassenheim – De directeur-bestuurder van Woningstichting Vooruitgang heeft moeite met tegenspraak. De Raad van Commissarissen (RvC) had de directeur-bestuurder een verbetertraject aangeboden gericht op houding en gedrag. Het zijn zaken die staan in brieven van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) gericht aan Vooruitgang. PvdA-raadslid Joost van Doesburg achterhaalde de brieven en stuurde ze vrijdag naar collega-raadsleden. Nauwelijks twee uur later werden de brieven ook door de gemeente aan raadsleden verzonden. Eerder had de gemeenteraad kritiek op wethouder Brekelmans over de informatievoorziening rond het onder toezicht stellen van Vooruitgang. Uit de gepubliceerde brieven komt een beeld van een RvC die forse kritiek had op de directeur-bestuurder die op zijn beurt vond dat de RvC zich te veel met de dagelijkse gang van zaken bemoeide.

Klik hieronder op de links voor de twee brieven.

Brief uitkomsten-governance-inspectie-definitieve-brief-na-hoor-en-wederhoor.pdf

Brief-Verscherpt-toezicht-Vooruitgang-Sassenheim-definitief-2.pdf

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in