Rabobank sluit kantoor Sassenheim

Foto Rose Marie Keijzer

Sassenheim – Het kantoor van de Rabobank aan de Hortuslaan in Sassenheim zal de deuren niet meer openen. Dat heeft de bank bekend gemaakt. Het Rabo-kantoor was al gesloten sinds het begin van de coronacrisis, maar zal nu definitief dicht blijven. Reden is het zeer geringe aantal bezoekers dat het kantoor van de bank nog bezocht. Door de sluiting van het kantoor in Sassenheim heeft de Rabobank geen kantoren meer in de gemeente Teylingen.

Rabobank Bollenstreek zegt dat het besluit om het kantoor in Sassenheim definitief te sluiten is genomen in overleg met de ledenraad van de bank. Volgens Jan van Egmond, directeur Particulieren en Private Banking van Rabobank Bollenstreek, waren er vanuit de ledenraad wel kritische vragen over de sluiting, maar had men er uiteindelijk wel begrip voor. Van Egmond: “Het aantal bezoekers aan bankkantoren is de afgelopen jaren steeds meer teruggelopen. Onze klanten verrichten hun bankzaken steeds meer via de computer of smartphone. De noodzaak om naar een bankkantoor te komen is steeds minder geworden. Dat merkten we ook aan de bezoekersaantallen op onze kantoren. Soms kwamen er maar enkele klanten per uur, en dan is het niet langer rendabel om een kantoor open te houden. Eerder hebben we dat besluit al moeten nemen voor onze andere kantoren in de gemeente Teylingen, dus in Warmond en Voorhout. We zien dat het onlinegebruik van onze bankzaken ook tijdens de coronacrisis meer is toegenomen. Het aantal bezoekers dat onze kantoren zal bezoeken zal dus nog verder teruglopen. Daarbij speelt dat we ook rekening moeten houden met de huurcontracten voor de kantoren, en dan komt onvermijdelijk de vraag of het wel verstandig is om een kantoor open te houden. Voor ons kantoor in Sassenheim is dus nu, na een zorgvuldige afweging, de keuze gemaakt om het kantoor definitief te sluiten”. Van Egmond laat weten dat klanten die toch een kantoor van Rabobank Bollenstreek willen bezoeken daarvoor terecht kunnen op de kantoren in Lisse (Kanaalstraat 62), Noordwijk (Kerkstraat 49) of op het hoofdkantoor in Hillegom (Wilhelminalaan 3).

Hoewel steeds meer ouderen via de computer hun bankzaken regelen, is het met name ook deze groep die nog weleens een bezoekje bracht aan het kantoor in Sassenheim. Van Egmond erkent dat, en hij betreurt het uiteraard dat deze mogelijkheid komt te vervallen. “Maar we denken dat we voor hen een goed alternatief hebben. Wie geen gebruik kan maken van een computer voor het regelen van bankzaken – en dat hoeven niet alleen ouderen te zijn – kan een beroep doen op onze mobiele adviseurs. Dat zijn mensen die bij de klanten thuis kunnen komen om te helpen met het verrichten van de dagelijkse bankzaken. Men hoeft daarvoor alleen maar contact met Rabobank Bollenstreek op te nemen voor het maken van een afspraak. Het is dus beslist niet zo dat we onze klanten die geen computer hebben in de steek laten, integendeel. We denken dat we met het inzetten van mobiele adviseurs juist een mooie service kunnen bieden aan hen die niet digitaal kunnen bankieren. Dat kan dus gewoon vanuit de eigen huiskamer”, aldus Van Egmond.

Niet alleen sluit het Rabo-kantoor in Sassenheim definitief de deuren, ook de geldautomaten van de Rabobank zullen uit het straatbeeld verdwijnen. Dat is al het geval in Warmond en Voorhout, maar ook de Rabobank-geldautomaten in Sassenheim bij het te sluiten kantoor aan de Hortuslaan en in SassemBourg aan de Jan van Brabantweg zullen worden vervangen door de nieuwe gele geldautomaten van Geldmaat. Van Egmond: “Tot niet zo lang geleden had elke bank z’n eigen geldautomaten. Een tijdje geleden hebben Rabobank, ING en ABN Amro besloten om daarvoor de handen ineen te slaan. Geldmaat is een samenwerking van deze drie banken, en gaat alle geldautomaten overnemen van deze banken. Daarbij zal worden gekeken naar de beste plaats voor de geldautomaten, want nu komt het soms voor dat er vlak bij elkaar geldautomaten van elke bank te vinden zijn. Dat zal efficiënter worden uitgevoerd, maar uitgangspunt is dat voor iedereen op aanvaardbare afstand een geldautomaat beschikbaar is. Geldmaat zal daarom ook alle geldautomaten in de gemeente Teylingen, dus ook in Sassenheim, gaan overnemen. In een aantal gevallen is dat al gebeurd”, weet Van Egmond.

Hoewel de naam ‘Rabobank’ in de gemeente Teylingen dus vrijwel geheel uit het straatbeeld zal verdwijnen en de bankzaken zich steeds meer in het digitale domein zullen afspelen, wil Van Egmond er wel op wijzen dat de betrokkenheid van de Rabobank met de Bollenstreek net zo groot zal blijven als nu het geval is. “Rabobank Bollenstreek is veruit de grootste sponsor van verenigingen in de Bollenstreek, en zal dat ook blijven. Elk jaar wordt een deel van onze winst gereserveerd voor het ondersteunen van verenigingen en organisaties in ons werkgebied. Dat kunnen sport- en culturele verenigingen zijn, maar ook maatschappelijke organisaties. Dat is het verschil tussen een coöperatieve bank als de Rabobank en andere banken die aandeelhouders hebben. Dus ook al zijn wij straks in een aantal plaatsen op straat misschien minder zichtbaar, onze inzet en betrokkenheid bij de Bollenstreek blijft net zo groot als tot nu toe”.

1 REACTIE

  1. Ja het isjammer dat er steeds minder banken open zijn maar dat brengt de tijd met zich mee het is niet anders

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in