Noordwijk/Noordwijkerhout – Het weigeren van een referendum over de fusie Noordwijk/Noordwijkerhout is terecht. De rechter heeft de gemeente Noordwijk vrijdag in het gelijk gesteld in een zaak aangespannen door referendum-indiener Raymond Salman. Haar uitspraak komt er op neer dat het proces om tot een fusie te komen al zo ver is gevorderd dat er geen belang meer is om daar een raadgevend referendum over te houden. Omdat er niet meer bereikt kan worden wat Salman wil, verklaart de rechter het beroep niet-ontvankelijk. Ook het verzoek tot voorlopige voorziening, waarbij de gemeente Noordwijk niets meer mag doen aan de fusie, wordt afgewezen. Opmerkelijk genoeg meldt ze dat de gehele gang van zaken rond de herindeling voor Salman ‘onbevredigend’ kan zijn. Of Salman in hoger beroep gaat, weet hij nog niet. Wel heeft hij de Tweede Kamer gevraagd om een hoorzitting.

Klik hieronder voor de uitspraak van de rechter.

uitspraak 22 december referendumzaak

Klik hieronder voor de reactie van Raymond Salman op deze uitspraak.

reactie Raymond Salman op vonnis

2 REACTIES

 1. De voorzieningenrechter heeft gesproken en verklaart het beroep niet-ontvankelijk. Tevens wijst de rechter het verzoek om een voorlopige voorziening af. Hier moet de heer Salman het mee doen. Ik hoop dat deze heer nu het besef krijgt dat verder tegenspartelen echt geen zin heeft en in het belang van de toekomstige fusie van de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk zijn verdere voorgenomen acties staakt. Zijn verlies nemen zou hem sieren.
  De inwoners van Noordwijk hebben echt geen behoefte aan een raadgevend referendum. Immers, onze op democratische wijze gekozen volksvertegenwoordigers, in beide gemeenteraden zijn gemachtigd om het reeds genomen besluit te nemen. Tevens is de gemeenteraad van Noordwijk zelfs gemachtigd om de uitslag van een eventueel raadgevend referendum in Noordwijk niet over te nemen. Dus, waar hebben we het over …………..fusie van beide gemeenten wordt een feit. Fijne Feestdagen!

 2. Waarde E. (Enrico) Hazenoot,

  U gaat veel te kort door de bocht.

  Een herindeling wordt een discussiepunt als de Tweede of Eerste Kamer het volgende vast stelt:

  A. Er ontbreekt maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak bij één of meer van de gemeenten

  Bij de vervolgdiscussie wordt vervolgens gekeken of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  B. De desbetreffende gemeente(n) hebben geen (financiële) problemen die zij niet aankan/aankunnen;
  C. De andere betrokken gemeenten kunnen fuseren zonder de buiten de fusie te houden gemeente(n).

  Tenslotte verwijs ik naar het toch eenduidige artikel 5 van het Europese Handvest inzake lokale autonomie. Dit betekent dat in gemeenten met een referendumverordening dit instrument moet worden ingezet, alvorens er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt ingediend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in