Noordwijk/Noordwijkerhout – Groen licht is er voor de komst van een zonnepark op landgoed Klein Leeuwenhorst.

Nadat in 2019 B&W van Noordwijk een omgevingsvergunning verleenden voor het plan, stak de provincie Zuid-Holland daar een stokje voor. Volgens de provincie was het plan in strijd met de provinciale omgevingsvisie en zou het landschap worden aangetast. De rechter veegde de bezwaren van Zuid-Holland deze maand van tafel. Daarnaast is de rechtbank van mening dat het zonnepark een positieve bijdrage levert aan de provinciale belangen in de energietransitie.

De beoogde locatie van het zonnepark ligt ten zuidwesten van de aansluiting van de N443 (‘s-Gravendamseweg) op de N206. Het is een grasland van 2,3 ha, waarop schapen grazen.

11 REACTIES

  1. Vreeselijk die zonnepanelen parkeren. Kunnen we die panelen niet beter op daken van bestaande gebouwen en huizen leggen.

  2. De initiatiefnemers en rechter hebben blijkbaar geen benul van het grote aantal leegstaande daken. Waardevolle (landbouw) grond hiervoor misbruiken is de grootste kolder. Het liefst zouden ze er nog bomen voor kappen, om volgens de groene agenda te voldoen.

  3. De rechter toetst zaken die aan hem worden voorgelegd aan wetten en staand beleid. Hij houdt voorts rekening met omstandigheden. Fijn dat we in een re chtsstaat leven, waarin de rechterlijke macht de uitvoerende macht (in dit geval de provincie) kan corrigeren.

  4. Leg eerst alle grote platte daken (sportzalen, bedrijfspanden, etc.) eens vol met zonnepanelen ipv een stuk natuur te gebruiken.

  5. Niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen vaak kan de constructie het niet dragen en het veranderen of verstevigen maakt het niet rendabel.

  6. Heeft de persoon die deze zonnepanelen wil aan laten leggen soms een goede connectie met die rechter. Grasland, waar al zo’n gebrek aan is in de Bollenstreek opofferen voor zonnepanelen, te zot voor woorden. Ik hoop dat de Vereninging van natuur en vogelbescherming in Noordwijk in hoger beroep zal gaan evenals de provincie. Die z.g. op te wekken groene stroom kan het transportnet niet aan!! En trouwens voor onze kust wordt het uitzicht totaal verziekt door het nieuw te bouwen windpark. En waar gaat die stroom ook al weer naar toe voor 50%. Juist naar een Duits bedrijf in Belgie. En oja de Wieringermeer is volgeplemt met die vervuilende “”groene”” windmolens en waar gaat die stroom ook alweer naartoe. Nou niet naar de bevolking, nee naar die grote buitenlandse data cetnra””s van o.a. Google. Weten de deskundigen hoe vervuilend die zonnepalen industrie in China wel is. De duizenden accu”s die de grondstoffen opslokken van de aarde. En o ja dan hebben we nog een gemeenteraad die terug geroepen werd van vakantie reces om dit voorstel van de aanvrager er doorheen te jassen. Het rapport over het bestuur in Noordwijk verdwijnt in een diepe la. We moeten vooruitzien. Ik zou nog even wachten. Want deze zaak ruikt naar vriendjespolitiek. Meneer Hans Stol er is werk aan de winkel!! En u lijkt mij nog de enige persoon die dit op kan lossen. Ik ben het vertrouwen in de plaatselijke politiek n.l.al jarennnnn kwijt!!

  7. Hoe is dit te rijmen met het leegmaken van paardenveldjes in de regio? Die ruimte voor zonnepanelen zou niet op onbebouwd land mogelijk moeten worden gemaakt. We hebben te weinig natuurlijke ruimte in een te dicht bevolkte omgeving.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in