Noordwijk – De indiener van het referendumverzoek vanwege een mogelijke fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout, Raymond Salman, reageert nu al op een mogelijke afwijzing van zijn verzoek.

De formele reactie van de gemeente Noordwijk is er nog niet, maar Salman reageert op een bericht van Bo waarin vermeld staat dat een referendum volgens de regels niet gehouden mag houden indien het raadsbesluit zijn grondslag vindt in een eerder genomen besluit. Salman gaat juridisch in op het woord ‘grondslag’. Ook geeft hij aan niet eerder een referendum-verzoek in te hebben kunnen dienen.

Tenslotte wijst hij er op dat iedereen binnen 8 weken na het door de raad genomen principe-besluit op 20 april zienswijzen kan indienen. Dat veronderstelt een mogelijkheid van invloed.

Klik hieronder voor het gehele betoog van Raymond Salman.

Brief R.B.J. Salman.pdf

 

4 REACTIES

 1. De vrees van dhr Salman is toch warempel niet uit de lucht gegrepen! Als Burgemeester, College en Raad iets de afgelopen maanden hebben duidelijk gemaakt, dan wel dat ze inzake de fusie de mensen er het liefst niet bij hebben; althans, niet met volwaardige mogelijkheid van meespreken. Vrees is dan ook eigenlijk het goede woord niet. Dhr Salman is gewoon realistisch, en pro-actief. Net wat je in de politiek nodig hebt.

 2. Beste redactie van BO,

  Mede-oprichters van PUUR Noordwijk, de heren Leon van Ast (voormalig Wethouder en raadslid namens PUUR Noordwijk) en Rob Duijndam (voorzitter PUUR Noordwijk en voomalig raadslid namens PUUR Noordwijk), hebben vanuit onvrede over de beperkte inwonersconsultatie op persoonlijke titel een zienswijze tegen voorgenomen besluit tot fusie een zienswijz ingediend.

  Hiermee ondersteunen zij indirect mijn voorstel tot referendum én wijken zij af van geluid zoals geventileerd door de wethouders, fractievoorzitter en raadsleden van PUUR Noordwijk.

  Waarom hieromtrent (nog) geen berichtgeving uwerzijds?

 3. Ik moet de heer Salman inderdaad gelijk geven op zijn constating dat het draagvlak (als toetsingskader) niet goed onderzocht is. Als Noordwijker heb ik niet het idee dat ik een mening heb kunnen geven over deze fusie. Goed, het is zo dat ik begin dit jaar naar Leeuwenhorst had kunnen gaan voor dialoogsessies. Echter het was op dat moment niet duidelijk dat de heren ‘mag ik dan bij jou’ Goudhart en de heer Rijpstra bloedserieus waren. Blijkbaar was al bepaald dat deze fusie er ging komen. Een referendum is een goed en wellicht het beste instrument om het draagvlak onder de Noordwijkse bevolking te bepalen.

  Draagvlak bepaal je niet door met een Tuktuk enkele uren op een plek te gaan staan en vervolgens burgers aan te spreken. Dat is in zijn geheel niet representatief en (hoe gek het ook klinkt) ook niet van deze tijd. Ik ben trouwens erg benieuwd naar de vraagstelling. “Bent u tegen een fusie?” of “Bent u voorstander van de fusie?”.

  Er zijn natuurlijk verschillende manieren om draagvlak te meten. Een wijze die (angstvallig) vermeden wordt is de digitale. Er wordt verrassend weinig gecommuniceerd op Social Media over de fusie. Er staan bijivoorbeeld amper of geen berichten op de Facebook pagina van de Gemeente Noordwijk… angst voor de werkelijke mening van de burger?

  Ongeacht of ik voor- of tegenstander ben vind ik het verbazingwekkend hoe eenvoudig zo’n fusie doorgedrukt wordt door buitenstaanders. Doe het met de juiste argumenten en neem er de tijd voor. Toon in feitelijkheden aan wat het de burger oplevert. En communiceer hierbij op het niveau van alle burgers. Burgerparticipatie bereik je niet door simpelweg rapporten van externe adviesbureau’s online te zetten.

 4. Van de redactie van Bo: we hebben de twee brieven niet in ons bezit. Dus kunnen we er nog geen bericht van maken. Er wordt aangewerkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in