Noordwijk – Rijkswaterstaat is begonnen met de kustversterking bij Noordwijk. Met gebruik van een grote machine wordt zand in zee gewonnen en weer bij de kustlijn opgespoten, ook wel zandsuppletie genoemd.

Door stormen en veranderd getij door waterkeringen verdwijnt zand van de Nederlandse kusten. Daarmee verzwakken duinen en dijken en lopen rustgebieden van dieren gevaar. ´Het positieve effect van de laatste vooroeversuppletie (2002) op de kustlijn neemt de afgelopen jaren af. Rijkswaterstaat voorziet de kust van Noordwijk daarom weer van voldoende zand voor het komende decennium. Zo blijft de kustveiligheid gewaarborgd, met ruimte voor recreatie en de natuur´, aldus Rijkswaterstaat. De werkzaamheden zijn tussen strandpaal 73 en 84. Er wordt over de periode 5,5 miljoen m3 zand opgespoten.

Sinds 1990 worden in Nederland zandsuppleties toegepast om de kustlijn op zijn plaats te houden en het zandvolume in het kustfundament aan te vullen. Dit gebeurt in het landelijke programma Kustlijnzorg van Rijkswaterstaat.

2 REACTIES

  1. Toen de kustuitbouw voor aanleg van de Dijk in Duin werd opgespoten, zeiden oudere Noortukkers die stonden te kijken aan de boulevard, Wat je van de zee pakt, neemt de zee weer van je terug! Naast het bijkomende grondwaterprobleem, zodat er levenslang bronbemaling moet plaats vinden op kosten van de inwoners, is deze vooroeversuppletie een voorspelling van die oude inwoners. 5.5 miljoen m3 is 1/4 van de Zandmotor bij Delfland en 1/6 van de Zandmotor bij Petten. Een al dat zand laat RWS weer wegspoelen zonder enige moeite te doen op het op zijn plek te houden zodat natuur op het strand kan ontwikkelen. RWS vindt dat er met dit werk aan circulair werk wordt gedaan. Zij vergeten echter de schade aan natuur en milieu die zij als smet het klimaat aandoen! Werken met natuur hoeft echt niet zo duur ! http://www.kustverdediging.nl @pietjepier

    • Beste Piet, kan het zijn dat de huidige suppleties een heel ander doel dienen dan voorgesteld? Volgens deltares (zeespiegelmonitor 2018) is de zeespiegelstijging de afgelopen eeuw namelijk niet versneld (18.6cm/eeuw). Zou deze megasuppleties het begin kunnen zijn van een uitbreiding van de kuststrook met als doel het kunstmatig winnen van land?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in