Noordwijk – De SHN (Stichting Huurdersbelangen Noordwijk) is gematigd positief over het voorgestelde bouwtempo van sociale huurwoningen de komende twee jaar.

Als dit tempo, gebaseerd op een harde planning, wordt gehaald, zijn zij voornemens de Prestatieafspraken voor de volgende periode 2021-2024 wel te ondertekenen. Zo niet, dan zien zij zich alsnog genoodzaakt om de minister te benaderen.

De SHN heeft wel zorgen over de komende Woonvisie. Met het daarin opgenomen percentage van 30 procent sociale huurwoningen wordt het benodigde aantal van 1140 woningen niet gehaald.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in