Teylingen – De raadscommissie DEB wil dat er nog voor de zomer besluiten worden genomen over de toekomstige wijze van inzameling van het afval in de gemeente Teylingen.

B&W had voorgesteld om te komen tot een ‘Grondstoffeninzamelplan’, waarover pas na een uitgebreid participatietraject aan het eind van het jaar een besluit zou moeten worden genomen. Enkele fracties wezen de wethouder er op dat in de vorige raadsperiode al verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd naar de gewenste wijze van inzameling. Men wil dit niet opnieuw doen, temeer omdat er al enkele jaren over dit onderwerp wordt gesproken. Op aandringen van een meerderheid in de commissie moet wethouder Rob ten Boden nu voor de zomer met resultaten komen.

Overigens is uit onderzoek gebleken dat veel inwoners van Teylingen GFT- en PMD-afval in de grijze container voor restafval doen. Om hieraan een einde te maken stelde D66-raadslid Edith Alkemade voor zo snel mogelijk te beginnen met een informatiecampagne om de inwoners bewust te maken van het belang van het scheiden van het afval.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in