Start volgende fase werkzaamheden Kagerzoom

Warmond – De gemeente Teylingen gaat starten met de volgende fase van de vernieuwing van Kagerzoom. Een aannemer start eind oktober met het ontwikkelen van natte natuur op het westelijk deel van de Strengen. Daartoe worden meerdere laagtes en poelen ontgraven. Waardevolle bomen zijn geïnventariseerd en blijven zoveel mogelijk behouden. Om de natuur te beleven, worden op meerdere plekken vlonderpaden aangelegd en wordt een vogelzichtwand geplaatst. Om de natuur te beschermen komen er afrasteringen. Het molenerf wordt in overleg met de molenaar opgeknapt, er wordt een steiger aangelegd aan de westzijde van de Strengen en verouderd meubilair wordt aangepakt. De werkzaamheden lopen door tot het einde van dit jaar. Het project Kagerzoom is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden. Dit project richt zich op toename van recreatie in het groen, op het behoud van de biodiversiteit en op de ontwikkeling en het behoud van waardevolle en aantrekkelijke (agrarische) landschappen om daarmee het toeristische imago van de Leidse regio te versterken.

In april en mei 2020 voerde de gemeente Teylingen de eerste fase van het project uit. Het fietspad bij de molen werd verlegd langs het water, zodat het veiliger is in verband met afzwaaiende golfballen. Tussen het nieuwe fietspad en de golfbaan is een nieuwe schapenweide gemaakt. Er zijn oevers en laagtes gegraven, zodat er meer plas-dras oevers ontstaan wat goed is voor de biodiversiteit. Ter plaatse van de dijk waar de dieren van de Leidse kinderboerderij mogen grazen zijn de rasters vernieuwd en wat teruggezet, zodat er meer uitwijk- en beweegruimte is voor wandelaars.

De overlast van de werkzaamheden zal beperkt zijn voor het recreatief gebruik van de Kagerzoom. Om veilig te kunnen werken kan het zijn dat delen van de Strengen (westzijde) tijdens grondontgravingen tijdelijk afgesloten zijn.

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in