Foto: PB

Bollenstreek – Woningcorporatie Stek, die werkzaam is in de gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen en Noordwijk, wordt steeds meer geconfronteerd met de sociale problematiek van huurders.

Woningcorporaties zoals Stek moeten huisvesting bieden aan mensen met lagere inkomens, en in die categorie komen meer sociale problemen voor. Daardoor wordt ook Stek meer dan voorheen geconfronteerd met de sociale problematiek van huurders, zo is de ervaring van Stek-directeur Hans Al. Hij wijdt dit onder meer aan, wat hij noemt, “de afbouw van de GGZ”. Daardoor kunnen minder mensen met geestelijke problemen, zoals verwarde personen, een beroep doen op de GGZ. Soms wordt door de omgeving overlast van deze personen ervaren, waarmee vervolgens Stek als verhuurder geconfronteerd wordt. De mogelijkheden om daartegen op te treden zijn voor een woningcorporatie echter beperkt, terwijl ook de corporatiemedewerkers veelal niet zijn toegerust om hiermee om te gaan. Daarnaast wonen ouderen ook steeds langer zelfstandig thuis doordat zij niet meer naar verzorgingshuizen kunnen gaan. Ook dat levert soms problemen op, zoals in het geval dat een oudere met (beginnende) dementie geconfronteerd wordt.

Al pleit er dan ook voor dat er structureel overleg komt met andere instanties om goede afspraken te maken over hoe om te gaan met mensen die te maken hebben of krijgen met sociale problemen. Het liefst ziet hij dat één instantie de regie krijgt over het aanpakken van een probleem, en dat niet zoals nu het geval is meerdere instanties daarmee belast zijn. Daardoor weet men vaak niet van elkaar wat er precies gebeurt om iemand met problemen te begeleiden en te helpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in