Warmond – De Warmondse recreatieplas ’t Joppe is een van de locaties die de gemeente Teylingen in beeld heeft voor de realisatie van een zonnepark met zonnepanelen.

Maandag kregen de raadsleden van de gemeente Teylingen een presentatie over de Lokale Energie Strategie (LES). Hierin worden de stappen beschreven die de gemeente wil nemen om in 2030 te komen tot energiebesparing en de opwekking van elektriciteit, en over de ambitie om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. De LES is het gevolg van de eerder gemaakte afspraken hierover in het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland. In de LES zijn onder meer mogelijkheden beschreven om te komen tot energiebesparing. Ook zijn zogenaamde zoekgebieden opgenomen waar eventueel duurzame elektriciteit zou kunnen worden opgewekt door middel van zonneparken met zonnepanelen en met windturbines. Als eerste is gekozen voor de plaatsing van zonnepanelen op de daken van woningen en bedrijven, maar omdat dit onvoldoende elektriciteit oplevert zal het ook nodig zijn om extra duurzame elektriciteit op te wekken, te meer omdat de vraag naar elektriciteit nog fors zal toenemen. De zogenaamde zoeklocaties die hiervoor in beeld zijn, zijn locaties die langs infrastructuur en boven parkeerplaatsen In Teylingen zijn gelegen. Een van deze zoeklocaties is recreatieplas ’t Joppe in Warmond, een van de Kagerplassen. Onderzocht zou moeten worden of het eventueel mogelijk is om op een deel van de plas een drijvend zonnepark met zonnepanelen aan te leggen voor de opwekking van duurzame elektriciteit.

De raadscommissie DEB zal begin februari praten over de Lokale Energie Strategie, waarna deze eind februari zal worden vastgesteld door de gemeenteraad van Teylingen.

3 REACTIES

  1. Zonde..en zie de huidige oude panelen maar eens af te breken. En het produceren van een zonnepaneel kost meer energie dan het in zijn helel even kan opbrengen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in