Plan Bloementuin

Sassenheim – Zolang het nieuwe tennispark van STV nog niet is voltooid mogen er geen woningen worden gebouwd in het nieuwbouwplan Bloementuin in Sassenheim.Die eis heeft de tennisvereniging STV neergelegd bij de gemeente Teylingen. Dat werd dinsdag ondersteund door het inspreken van een oud-voorzitter van STV tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte. STV maakte in het verleden gebruik van tennisbanen in het centrum van Sassenheim, op de plaats waar nu de nieuwbouwwijk Bloementuin is gepland. Nadat de gemeente Teylingen de huur van de grond van het oude tennispark had opgezegd om daar woningen te kunnen bouwen, werden er afspraken gemaakt voor de aanleg van nieuwe tennisbanen op het sportpark Roodemolen. Twee van deze banen zouden worden aangelegd op grond in de Roodemolenpolder, maar het lukte de gemeente Teylingen niet om tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar over de aankoop van de voor deze twee banen benodigde grond. Daardoor kan tot op de dag van vandaag het tennispark niet worden voltooid. Voor de gemeente was dat aanleiding om te kijken of de banen wellicht zouden kunnen worden gerealiseerd op een deel van het nabijgelegen terrein van Langeveld, dat in bezit van de gemeente is. Op dat terrein zijn echter woningen gepland, waardoor de aanleg van tennisbanen op bezwaren stuit. Er zouden dan immers minder woningen kunnen worden gebouwd. Onlangs is onderzocht wat de mogelijkheden op het terrein van Langeveld zijn. De uitkomsten daarvan zullen over enige tijd bekend worden. In de tussentijd heeft de gemeente laten weten dat er misschien toch tot het aanleggen van twee tennisbanen in de Roodemolenpolder kan worden gekomen. De grondeigenaar zou bereid zijn om mee te werken aan een grondruil, waardoor de aanleg wellicht toch mogelijk wordt.STV wijst er echter op dat de tennisvereniging zelf de optie open wil houden om eventueel terug te keren naar het oude tennispark als de extra door de gemeente toegezegde tennisbanen op sportpark Roodemolen er onverhoopt toch niet zouden komen. Daarom heeft de vereniging de gemeente Teylingen opgeroepen om nog niet over te gaan tot het bouwen van woningen op de plek van het oude tennispark, een oproep die overigens door velen als niet realistisch wordt gezien gelet op de gevorderde planvorming voor de nieuwbouwwijk Bloementuin. Volgens wethouder Marlies Volten is het de bedoeling dat eind 2023 met de bouw van de woningen aldaar wordt begonnen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in