Teylingen – Met het vaststellen van het plan Duurzame ontwikkeling Teylingen 2020 – 2024 door de gemeenteraad is Teylingen formeel SDG (Global goals/werelddoelen)-gemeente geworden.

Hiermee is het door de werkgroepTeylingen Fairtrade ingediende burgerinitiatief positief afgerond. Teylingen is nu één van de bijna 100 SDG gemeenten in ons land, de eerste SDG gemeente in de Bollenstreek. De SDG’s gaan in de kern over een einde aan (extreme) armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering in de wereld.

De SDG’s zijn het vervolg op de 8 Millenniumdoelen die de Verenigde Naties vaststelden in 2000. Om ontwikkeling te stimuleren zijn ook in het Westen veranderingen nodig, onder meer op het gebied van eerlijke handel, consumptie en productie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in