foto PB

Teylingen – De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tegenwoordig Wet Open Overheid, in de gemeente Teylingen en ze doet een aantal aanbevelingen. Afgelopen jaar zijn er tien verzoeken om documenten openbaar te maken bij Teylingen binnen gekomen. De rekenkamercommissie adviseert betere communicatie hierover richting inwoners door een betere website en/of brochures. Inwoners moeten beter en sneller meegenomen worden in de procedure en er moet een coördinator Wet Open Overheid aangesteld worden. B & W nemen de aanbevelingen over en zijn er al mee aan het werk. Zij vinden openbaarheid belangrijk binnen een democratisch proces. Het volgende onderzoek van de rekenkamercommissie richt zich op verkeersveiligheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in