Teylingen – Na een lange discussie is de gemeenteraad van Teylingen akkoord gegaan met het laatste raadsvoorstel van de scheidende wethouder Rob ten Boden (Trilokaal). Daardoor kan B&W verder met het uitwerken van het nieuwe afvalbeleid voor de gemeente Teylingen.

De discussie spitste zich toe op het beschikbaar stellen van een krediet van 950.000 euro voor het nieuwe afvalbeleid. Daarin is een bedrag van bijna 480.000 euro opgenomen voor aanschaf en plaatsing van semi-ondergrondse gft-containers bij de hoogbouw. CDA, VVD en D66 wilden alleen een krediet van ruim 425.000 euro beschikbaar stellen, met daaraan gekoppeld een onderzoek onder de bewoners van hoogbouw naar hun wensen voor de inzameling van gft-afval. Wethouder Ten Boden was echter bang dat door het onderzoek de aanbesteding voor het nieuwe afvalbeleid in de knel zou komen. De nieuwe inzamelmethode moet op 1 januari 2021 ingaan.

Uiteindelijk werd met alleen de stemmen van het CDA tegen besloten dat het volledige krediet wel beschikbaar wordt gesteld, maar dat er toch een onderzoek wordt gehouden. Mocht dan blijken dat er geen draagvlak is voor semi-ondergrondse gft-containers, dan kan de raad volgens Ten Boden alsnog “aan de noodrem trekken”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in