Teylingen – De gemeente Teylingen komt geld te kort. Dat blijkt uit de kadernota, dat is een vooruitblik op de begroting in het najaar. Volgend jaar komt Teylingen 143.000 euro te kort, in 2021 344.000 en in 2022 1.124.000 euro. Oorzaken zijn volgens de gemeente te kort geld van het rijk voor jeugdhulp, hogere lasten voor gemeenschappelijke regelingen en de eigen ambities. De maatregelen die nu worden genomen bestaan onder meer uit het verhogen van de inkomsten door plaatsen reclameborden, verkoop van vastgoed en exploiteren van zonneweiden. Ook wordt oud beleid ingeruild voor nieuw zoals de bedrijventerreinenvisie voor een bijdrage aan de Economische Agenda. Op 4 juli praat de raad over de kadernota.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in