Teylingen – Het college van B & W heeft de jaarrekening 2017 op 5 juni aangeboden aan de gemeenteraad. Teylingen sluit 2017 af met een positief saldo van 184.000 euro. Uit de jaarstukken blijkt volgens het college dat de financiële positie van de gemeente gezond is. Het weerstandsvermogen is factor 6 en dat noemen B & W ‘uitstekend’. Het financiële resultaat is € 1,41 mln. Na verrekening van de overhevelingsvoorstellen van 2017 naar 2018 die de raad nog moet goedkeuren, blijft een bedrag over van € 184.000. Dit bedrag wordt in de algemene reserve gestort. Op 28 juni is er een raadsvergadering waarin de jaarrekening wordt besproken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in