Foto PB

Teylingen – Als het aan het bestuurslid van de Omgeving Zonder Vlieghinder (OZV), Paul Verbeek, ligt, gaat er nu eindelijk iets gebeuren aan de geluidshinder boven de gemeente Teylingen. Hij sprak in tijdens de vergadering van de commissie welzijn van de gemeente Teylingen en hij maakt zich grote zorgen. Het is niet alleen de geluidsoverlast van meer dan 45 tot 48 db maar ook de uitstoot van fijnstof waar de bewoners van Teylingen mee te maken hebben en dit levert gezondheidsproblemen op. Ook de aanvliegroute naar de kaagbaan waarbij de piloten te vaak te laag aanvliegen is de O.Z.V. een doorn in het oog. Hij roept de raad op om richting de overheid een vuist te maken om deze situatie te veranderen en ook de mogelijke aanleg tweede Kaagbaan naar de prullenbak te verwijzen.

In de discussie die hierna in de commissievergadering volgde, bleek dat de raad het in grote lijnen met de inspreker eens was en zij riepen wethouder Elsbeth Koek dan ook op tot actie. Wethouder Koek gaf als reactie dat er in het verleden vooral naar de economische belangen van Schiphol was gekeken en zij gaat zich met haar collega-wethouders in de regio sterk maken om richting de overheid het tij te keren. Ook gaat zij bezwaar aantekenen tegen een mogelijk aanleg van een tweede Kaagbaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in