Teylingen toch niet ‘op slot’ tot 2025

Teylingen – Ondanks dat het er eerder op leek dat de gemeente Teylingen tot het jaar 2025 ‘op slot’ zou gaan voor de plaatsing van windmolens en zonneweides, kon vrijwel de gehele gemeenteraad donderdag instemmen met de opgestelde Regionale Energie Strategie (RES). Daarin is bepaald dat de regio Holland Rijnland in 2050 energieneutraal dient te zijn.

Vele tientallen brieven waren er bij de gemeente binnengekomen om de polders in Teylingen te ontzien als het gaat om de plaatsing van windmolens en zonneweides. Drijvende kracht achter de brieven was de werkgroep Behoud Polders, waarin voornamelijk bewoners van het Lage Land in Warmond en bezitters van recreatiewoonboten langs de Kagerplassen zich verenigd lijken te hebben. Wethouder Heleen Hooij liet echter weten dat de RES uitsluitend kaders bevat en geen in beton gegoten voorstellen. Desondanks wilden CDA, VVD, Trilokaal en GLT met een motie komen waarin het college werd opgeroepen om wat betreft de plaatsing van windmolens en zonneweides in Teylingen tot het jaar 2025 de kat nog even uit de boom te kijken. Er zou prioriteit gegeven moeten worden aan energiebesparing, isolatie van woningen en de plaatsing van zonnepanelen op daken om de doelstellingen van de RES te halen. Bovendien waren de partijen van mening dat het open landschap in de Bollenstreek niet door windmolens en zonneweides aangetast moet worden. Daarmee leek er in de raad een ruime meerderheid te zijn voor het tot 2025 ‘op slot’ zetten van Teylingen voor windmolens en zonneweides. Vlak voor de raadsvergadering bleek echter dat VVD en Trilokaal gevoelig bleken te zijn voor de oproep van wethouder Hooij dat de gemeente ‘niet op haar vingers moet blijven zitten tot 2025’. Zij kwamen daarom samen met D66 met een amendement op het collegevoorstel waarin was opgenomen dat er in de komende jaren verkenningen worden uitgevoerd, inclusief participatietrajecten, om te onderzoeken wat haalbaar is om uiteindelijk in 2050 volledig energieneutraal te zijn binnen de eigen gemeentegrenzen. Volgens VVD-raadslid Hidde Verhoeve was voor een eigen amendement gekozen omdat de drie partijen toch van mening zijn “dat het onverstandig is om het dossier tot 2025 op slot te zetten en de andere indieners niet genegen waren om significante wijzigingen aan hun amendement aan te brengen”. Ook Don Verhoeff (GroenLinks) kon zich niet vinden in de door CDA en GLT ingediende motie, die later werd omgezet in een amendement. “Het amendement geeft geen alternatieven, terwijl wij niet op onze vingers moeten blijven zitten”, aldus Verhoeff. Volgens Sandra Groenendal (PvdA) had het CDA/GLT-amendement een hoog NIMBY-gehalte. “We moeten niet allerlei zaken uitsluiten, en de beide partijen geven niet aan wat we dan wel moeten doen”.

Het amendement van CDA en GLT werd daarna ruimschoots verworpen door de gemeenteraad, die zich in meerderheid wel kon vinden in het nieuwe amendement van de coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66. Met uitzondering van Lisa Gonzalez (GroenLinks) konden alle andere raadsleden zich vervolgens toch vinden in het vaststellen van het geamendeerde raadsvoorstel voor de RES.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in