Teylings afvalsysteem blijkt groot succes

Teylingen – Het nieuwe inzamelsysteem voor afval, dat begin dit jaar is ingegaan in de gemeente Teylingen, is een groot succes. Dat blijkt uit een overzicht dat wethouder Heleen Hooij naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Uit het overzicht over de eerste vier maanden van dit jaar blijkt dat ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder maar liefst 52 procent meer PBD-afval (plastic, blik en drankkartons) is ingezameld. Ook de inzameling van glas (plus 14 procent) en GFT-afval (plus 6 procent) nam toe, terwijl de inzameling van papier nagenoeg gelijk bleef. Het een en ander leidde ertoe dat de hoeveelheid ingezameld restafval in de eerste vier maanden van dit jaar maar liefst 24 procent lager lag dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel werd er in Teylingen 22 procent minder textiel ingezameld, maar dat is een beeld dat landelijk opgaat. Het vermoeden is dat dit komt als gevolg van de coronacrisis, waardoor er minder kleding is aangekocht. Ook de opkomst van tweedehands platformen als bijvoorbeeld Vinted speelt daarbij een rol.

Sinds begin dit jaar kan PBD-afval op twee manieren worden aangeboden: in een nieuwe PBD-afvalcontainer of in losse plastic zakken. Het aantal PBD-containers dat door huishoudens is aangevraagd heeft de verwachtingen overtroffen. Daardoor moesten inwoners die zo’n container wat later hadden aangevraagd langer op de levering wachten.

De nieuwe manier van inzamelen blijkt wel duurder te zijn dan aanvankelijk was begroot: zo’n 200.000 euro. Dat komt voor een deel omdat het vijf keer duurder is om het PBD-afval in te zamelen in containers dan in plastic zakken. Ook wordt dit jaar het GFT-afval in de zomermaanden wekelijks opgehaald, terwijl dit vorig jaar om de veertien dagen was. De verwachting van de gemeente is echter dat de vergoeding voor het ingezamelde PBD-afval en de lagere verwerkingskosten van het restafval dit gedeeltelijk compenseren: tussen de 100.000 en 150.000 euro. Ook zal de inzameling van het afval volgend jaar opnieuw worden aanbesteed, wat voor de gemeente waarschijnlijk goedkoper uit zal vallen.

Wel is er een kritiekpuntje wat de inzameling van het afval betreft. Gebleken is dat de communicatie over de wisselingen in de afvalkalender per 1 april onvoldoende is geweest. Daardoor is bij een grote groep inwoners verwarring ontstaan waardoor met name het PBD-afval in sommige straten niet of later werd opgehaald dan verwacht.

Teylingse gemeenteraadsleden tonen zich enthousiast over de eerste resultaten van het nieuwe afvalbeleid. Edith Alkemade (D66): “We hebben toch onze nek uitgestoken met dit nieuwe systeem. In sommige andere gemeenten zie je dat een andere manier van afvalinzameling niet altijd positief uitpakt, maar bij ons in Teylingen zijn de resultaten juist boven verwachting. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee”. Ook de raadsleden Hidde Verhoeve (VVD) en Peter Scholten (CDA) tonen zich zeer ingenomen met de eerste bereikte positieve resultaten van het nieuwe afvalbeleid.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in