Teylingen – De gemeenteraad van Teylingen heeft unaniem een motie aangenomen waarin Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland wordt opgeroepen om niet akkoord te gaan met een voorstel van Gedeputeerde Staten om het bedrag voor de bereikbaarheidsaanpak van de noordelijke Duin- en Bollenstreek te verlagen met 20 miljoen euro.

Volgens de acht fracties in de Teylingse gemeenteraad hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de aanliggende gemeente Haarlemmermeer de afgelopen decennia een groei van zowel inwoners als bedrijvigheid laten zien. Deze groei zal de komende jaren ook niet tot stilstand komen. De gemeenten willen echter graag een bijdrage blijven leveren aan het oplossen van de grote woningnood in Nederland en in onze regio.

Daarbij vinden de fracties het belangrijk dat die nieuwe woningen en de bestaande inwoners en bedrijven bereikbaar zijn. De leefbaarheid in Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijk en de kernen van de Haarlemmermeer staat echter al jaren onder druk wat betreft verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Zo zijn de lokale wegen tijdens het bollenseizoen nu al overbelast. Door het vervallen van de Duinpolderweg zijn de problemen voor leefbaarheid en bereikbaarheid in de dorpen aan weerszijden van de Ringvaart niet opgelost, vinden de fracties. Dat de provincie Zuid-Holland nu van plan is om 20 miljoen euro te bezuinigen op de eerder gereserveerde 48 miljoen euro voor een robuuste oplossing van dit probleem en het resterende bedrag alleen wil uitgeven aan kortetermijnmaatregelen, draagt niet bij aan het oplossen van de structurele problemen in de regio. Daarmee wordt de streek stilgelegd en komen woningbouwplannen in de knel, zo voorzien de fracties in de gemeenteraad van Teylingen.

In de motie roept de gehele Teylingse gemeenteraad Provinciale Staten op om het bedrag niet te verlagen, en om verantwoordelijkheid te nemen voor een robuuste langetermijnoplossing voor de leefbaarheids- en bereikbaarheidsopgave in de noordelijke Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer, en daar ook budget
voor beschikbaar te stellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in