Foto Google StreetView

Teylingen – De gemeenteraad van Teylingen heeft donderdag ingestemd met het vaststellen van de Centrumvisie voor de dorpskernen van Voorhout, Sassenheim en Warmond.

In de Centrumvisie worden de ontwikkelingen voor de drie dorpskernen in Teylingen voor de komende tien jaar vastgelegd, met name van de winkelgebieden. De visie is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces, waaraan onder andere inwoners en ondernemers hebben deelgenomen. Met name VVD-raadslid Jelmer Bode was daarom beducht voor het aanbrengen van veranderingen in de door het college voorgestelde Centrumvisie, zo liet hij weten.

Vrijwel de hele discussie in de gemeenteraad ging echter over de vraag of en hoe de Herenstraat in Voorhout autoluw kan worden gemaakt. Een belangrijke rol daarin speelt de spoorwegovergang tussen de Herenstraat en de Jacoba van Beierenweg, die nu het winkelgebied doorsnijdt. Een motie van de oppositiepartijen CDA, PvdA, Fractie Piket en Groen en Leefbaar Teylingen om een onderzoek te houden naar een oplossing voor dit probleem werd echter niet door de andere partijen gesteund, waardoor deze werd verworpen. De kosten van het realiseren van een tunnel voor het autoverkeer of voor de trein zouden zodanig hoog zijn dat het niet realistisch is er van uit te gaan dat dit op korte of middellange termijn mogelijk is, aldus de tegenstemmers. Dat hebben in het verleden uitgevoerde onderzoeken al uitgewezen. Wel zal er op voorstel van de ChristenUnie binnenkort in een raadscommissie verder worden gepraat over de mogelijkheden voor het autoluw maken van de Voorhoutse Herenstraat.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in