Teylingen – Er moet bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de regiogemeenten in de Duin- en Bollenstreek worden aangedrongen op het ontwikkelen en opstellen van een integraal regionaal verkeers- en vervoerplan. Daarbij moeten aangedragen alternatieven worden meegenomen en beoordeeld op hun haalbaarheid.

Met uitzondering van de VVD en Trilokaal konden de fracties in de Teylingse gemeenteraad zich vinden in een motie die hiertoe oproept. Aanleiding voor de motie zijn de plannen die de provincie heeft om de doorstroming van het verkeer op met name de van Pallandtlaan in Sassenheim te verbeteren. Wethouder Marlies Volten (VVD) vond de motie echter overbodig omdat er al is gestart met een regionale visie op het verkeer. Wel erkende zij dat er in Sassenheim-noord knelpunten zijn wat de doorstroming betreft, maar ze vond het te vroeg om nu al conclusies te trekken hoe dit is op te lossen. Er loopt namelijk momenteel een proces waarin iedereen kan meedenken over oplossingen voor het probleem, en zij wil dit traject niet doorkruisen. Zij werd daarin gesteund door VVD en Trilokaal. De opmerking van raadslid Sybrinne de Vries (CDA) dat er nu al naar de aanleg van twee turborotondes wordt toegewerkt wees zij van de hand.

Een motie van CDA, GroenLinks en de PvdA om te stoppen met de aanleg van turborotondes in de Van Pallandtlaan werd door de indieners van de motie aangehouden, nadat bleek dat er op dit moment geen meerderheid in de raad voor de motie te vinden is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in