Teylingen – Het lijkt erop dat het vervallen van het ophalen van oud papier door verenigingen in de gemeente Teylingen nog geen gelopen race is. De raadscommissie DEB wil daarover eerst met het college van burgemeester en wethouders praten voordat het al door B&W genomen besluit eventueel wordt geëffectueerd.

B&W maakte onlangs bekend dat het ophalen van oud papier door verenigingen per 1 januari 2022 officieel komt te vervallen. Oud papier zou dan alleen nog maar ingezameld kunnen worden door middel van containers die op de terreinen van de verenigingen kunnen worden geplaatst. Reden voor deze wijziging is dat de huidige inzamelaar, die de vrachtwagen voor de inzameling levert, heeft laten weten niet langer met vrijwilligers van verenigingen te willen werken. Eerder werd de coronapandemie als oorzaak voor deze wijziging aangegeven, waardoor het oud papier al ruim anderhalf jaar niet meer door verenigingen wordt opgehaald. Wel ontvingen de verenigingen hiervoor een financiële compensatie van de gemeente. Maar de inzamelaar heeft nu laten weten dat men ook na de coronapandemie niet meer met vrijwilligers wil werken. Dat zou onder andere te maken hebben met de aansprakelijkheid. Mocht de gemeente toch met vrijwilligers van verenigingen willen blijven werken, dan zou de inzamelaar niet meer intekenen voor de nieuwe contractperiode die op 1 januari 2022 ingaat. Datzelfde geldt voor andere inzamelaars. Voor B&W was dat aanleiding om het inzamelen door vrijwilligers van verenigingen te laten vervallen.

Woensdag bleek echter tijdens de vergadering van de raadscommissie DEB dat de fracties eerst een debat hierover willen met B&W. CDA-raadslid Reny Wietsma noemde het kwalijk dat B&W dit besluit heeft genomen zonder hierover met de gemeenteraad te overleggen. Volgens haar is er sprake van een wijziging van het eerder afgesproken beleid, en kan B&W een dergelijk besluit niet zomaar eenzijdig nemen. Zij wil dat B&W in afwachting van het debat in de raadscommissie DEB de voorbereidingen voor het laten vervallen van de oud papier-inzameling stopzet. Daarnaast had Edith Alkemade (D66) vernomen dat de oud papier ophalende verenigingen zich overvallen voelden door het besluit van B&W, dat als een voldongen feit is gepresenteerd. Wethouder Hooij liet weten dat zij met de verenigingen in gesprek gaat om de kou uit de lucht te halen. Zij bestreed dat het college het nu genomen besluit over het ophalen van oud papier niet had mogen nemen. Dat zou wel degelijk een bevoegdheid van B&W zijn, aldus Hooij. Vrijwel de gehele raadscommissie wilde echter toch eerst hierover een debat met het college gelet op de ingrijpende wijzigingen, ook financieel, voor de inzamelende verenigingen. Dat debat zal plaatsvinden in de raadscommissie DEB op woensdag 24 november.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in