Noordwijk – Een bij wet ingestelde, onafhankelijke commissie heeft een toekomstplan van de gemeente, Omgevingsvisie genaamd, als onvoldoende beoordeeld waar het gaat om de gevolgen voor het milieu. Ze adviseren het plan aan te passen. De Commissie constateert dat het plan vooral ingaat op de gewenste extra woningen en duurzaamheidsmaatregelen (zoals energiebesparing in de woningbouw en het faciliteren of stimuleren van elektrisch vervoer). Informatie ontbreekt over de haalbaarheid en de milieugevolgen van ambities uit de ontwerpvisie, zoals de uitstekende bereikbaarheid, een energieneutrale gemeente in 2030 en de rijke natuur. Of er voldoende milieuruimte in Noordwijk is om alle ambities te realiseren wordt daardoor niet duidelijk. (Foto: T. vd Zwan)

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in