Foto PB

Noordwijk – Een anonieme brief uit mei vorig jaar houdt de gemoederen bij hockeyclub NHC uit Noordwijk nog altijd bezig. In de brief wordt een aantal trainers van de club beticht van grensoverschrijdend gedrag en loverboy-praktijken. De club hield maandagavond een informatieavond voor haar leden over de ontstane onrust.

Het bestuur van NHC ontving in mei 2019 een anonieme brief waarin verschillende trainers van de club er van werden beschuldigd buiten de club grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Een van de coaches werd in de brief ook met zijn naam genoemd. De trainers zouden de leeftijd hebben van 21 tot circa 26 jaar oud. De brief bleef ruim een jaar binnen de muren van het bestuur en werd niet gedeeld met de leden. Wel deed het bestuur een melding bij het NOC*NSF en de hockeybond (KNHB), maar die besloten geen onderzoek in te stellen.

‘Wij hebben gehoord van slachtoffers/getuigen dat een aantal trainers (van meisjesteams) en hun vrienden, populaire types naar wij hebben vernomen, zijn pijlen richt op jonge meisjes, al dan niet lid van NHC. Het gaat hier om meisjes die soms nog maar net 16 jaar oud zijn en wellicht nog jonger. De verleiding is subtiel (vertrouwen wekken) en het doel is seks’, aldus de bezorgde ouders in de brief die in handen is van Omroep West. Volgens de ouders liggen de zaken wellicht wel net binnen de wet, maar lijken de praktijken van de trainers op die van loverboys.

Volgens de bezorgde ouders doen zowel trainers als vrienden van hen mee aan de praktijken. ‘Het clubje zou ook bekend staan als de ‘Grazers’. Dat staat voor: het opeten van jong, groen voedsel’, schrijven ze. De advocaat van de genoemde trainer laat in een brief aan het bestuur weten dat de brief ‘uitermate suggestief is opgesteld en totaal geen duidelijk te verifiëren feiten noemt’. De genoemde trainer in de brief laat weten liever niet te reageren op de situatie.

Geen ontslag

In een latere brief aan alle leden schrijft het bestuur dat ze na de brief van de bezorgde ouders geprobeerd hebben met de schrijvers in contact te komen. ‘Deze hebben met nadruk en bij herhaling aangegeven dat zij geen contact wilden’, zo laat interim-voorzitter Danielle Brink weten. Ook werden er gesprekken gevoerd met de in de brief genoemde trainer. ‘Na gesprekken met de betreffende persoon en na weging van de feiten, heeft het bestuur een besluit genomen.’ De genoemde trainer mocht aanblijven. En daar zit de splijtzwam binnen het bestuur. De inmiddels opgestapte voorzitter vond dat de trainer moest worden ontslagen, een meerderheid van het bestuur zag daar geen aanleiding toe.

Zo werd in de zomer van 2019 bij meerderheid besloten dat de betreffende trainer aan mocht blijven. Hij krijgt daarbij ‘het voordeel van de twijfel’, zoals te lezen is in mailwisselingen tussen bestuursleden. Even later komt de contractverlenging van de trainer weer ter sprake en dan barst de bom. De inmiddels opgestapte voorzitter vindt dat zijn contract niet moet worden verlengd na de zomer van 2020. De trainer zou ’te omstreden’ zijn en er zouden te veel incidenten rondom de persoon van de trainer zijn geweest, naast het vermeende grensoverschrijdende gedrag met een 16-jarig meisje. Zo zou hij eerder al van het bestuur schriftelijke waarschuwingen hebben gehad dat hij geen één-op-één trainingen mag houden.

Commissie ingesteld

Het bestuur besloot een commissie Veilige Sportomgeving in te stellen, bestaande uit oud-bestuursleden en onder andere de huidige interim-voorzitter van de hockeyclub, Daniëlle Brink. De commissie zal onderzoeken hoe de veilige omgeving wat een hockeyclub zou moeten zijn, gerealiseerd kan worden. Ook bracht de commissie een advies uit over de trainer. Zijn contract moet niet worden verlengd, aldus de commissie. Ook de hockeybond (KNHB) en Centrum Veilig Sport zijn volgens de commissie van mening dat het contract niet moet worden verlengd.

‘Er is weliswaar geen bewijs voor een strafbaar feit, maar gezien de eerdere signalen moet in dit geval het belang van de club boven alles worden gesteld’, schrijft de commissie aan het bestuur. Daarnaast waarschuwt de commissie dat ‘mocht er weer een incident met […] plaatsvinden, en ouders komen erachter dat deze discussie in het verleden is gevoerd, dan wordt al het vertrouwen in het bestuur opgezegd en zijn de problemen voor de club veel groter.’

Vertrek voorzitter

Ondanks de aanbevelingen van de commissie, legt een meerderheid van het bestuur dat naast zich neer. Volgens hen is er geen sprake van ontoelaatbaar handelen. In een vertrouwelijk document noemen zij als argumenten daarvoor dat het meisje waar de trainer seks mee zou hebben gehad zestien jaar oud was, het met wederzijdse instemming was, én het meisje geen lid van NHC is waardoor er geen trainer/leerling positie is.

Naast het conflict over het wel of niet verlengen van het contract van de trainer, loopt er ook nog een bestuurlijk conflict over het jeugdsbeleidsplan. ‘Dit conflict leidde er toe dat de meerderheid van het bestuur het vertrouwen in de toenmalige voorzitter (Thomas Martin, red.) heeft opgezegd’, zegt interim-voorzitter Brink. Zes bestuursleden willen niet met Martin verder en Martin besluit half juni op te stappen. In een afscheidsmail stelt hij dat hij opstapt vanwege de brief van de bezorgde ouders en de manier waarop het bestuur daarmee is omgegaan.

Informatieavond

De bestuurlijke bonje heeft de onrust binnen de Noordwijkse hockeyclub niet minder doen worden. Door een aanstaande publicatie in het AD en de afscheidsmail van Martin besluit het bestuur voor het eerst na ruim een jaar te communiceren met de buitenwereld over de brief van de bezorgde ouders. Ze plaatsen op hun website een verklaring en lassen maandagavond een informatieavond in waarbij leden bij gepraat kunnen worden.

‘Velen van u hebben een e-mail ontvangen van Thomas Martin waarin wordt gesuggereerd dat het bestuur grensoverschrijdend gedrag op de NHC tolereert’, zo legt Brink de informatieavond uit. ‘Wij willen u hierbij nogmaals verzekeren dat bij ons geen klachten bekend zijn over een of meer trainers van onze club.’

Verklaring van het huidige bestuur:

‘Het voormalige bestuur heeft in 2019 naar aanleiding van de genoemde brief uit het verleden onderzoek gedaan en er is versneld een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Er zijn destijds geen aanwijsbare feiten boven water gekomen. Het onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd noch is er sindsdien een melding ontvangen over incidenten. Het bestuur van NHC vindt het van belang nogmaals te benadrukken dat het nooit grensoverschrijdend gedrag binnen de club zal toelaten en te allen tijden direct maatregelen zal nemen. Maandagavond tijdens de informatieavond voor leden over dit onderwerp is aanvullend een commissie opgericht die zich gaat richten op een duurzaam (veilig) pedagogisch sportklimaat op NHC voor alle jeugdspelers. Ook de oprichting van deze commissie onderstreept dat NHC een veilige sportomgeving van groot belang vindt. Zowel het bestuur van de NHC als de KNHB vragen (ouders van) leden om zich te melden als zij misstanden constateren binnen onze club.’

Bericht van mediapartner Omroep West

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in