Foto Google Streetview

Noordwijk – De komst van een waspeencentrum aan de Leidsevaart 228A is nog geen gelopen race.

Donderdagavond gaven tijdens een commissievergadering meerdere partijen aan, dat ze de komst van dit bedrijf niet zien zitten. Het waspeencentrum komt in een pand, dat drie keer zo groot wordt als het huidige bouwvolume en de bouwhoogte stijgt van 10 naar 12 meter. Ook worden er dagelijks allerlei ladingen waspenen aan- en afgevoerd, met het verkeersrisico voor fietsende schoolkinderen.

NZLokaal, PUUR, PvdA en GroenLinks zien het waspeencentrum in ieder geval niet zitten en vinden, dat dit op een bedrijventerrein thuishoort. Lijst Salman Noordwijk heeft nog geen besluit genomen. Wethouder Theo Alkemade liet weten, dat de eigenaar van het waspeencentrum niet wil investeren in duurzaamheidsmaatregelen voor zijn bedrijf op de huidige locatie in Katwijk. ,,Omdat men niet herinvesteerde ging men ook niet aan de regelgeving voldoen. Dat willen ze op een andere plek doen.’’ Later deze maand moet de raad een besluit nemen over de vraag of er in het landelijk gebied aan de Leidsevaart wel of geen groot waspeencentrum mag komen.

7 REACTIES

  1. Laat hem lekker in Katwijk blijven veel te massaal en straks met het nieuwe fietspad levens gevaarlijk ze hebben bij de gemeente over open gebied dan pas zo n bedrijf niet in .Maar hij wil wel in een nieuw bedrijf investeren wat kost er meer .Er gaan straks honderden kinderen van Voorhoud naar Noordwijk en anders om op een bende weg achter groengrijs langs want. De afslag naar de Leidse vaard gaat dicht .En lijst Salman is altijd besluit loos die waaien met alle winden mee.

  2. Straks wordt dat gebied ook weer een nieuw industriepark..zie omgeving Ruigenhoek Delfweg. 12 meter is ook een gigantische hoogte voor die lokatie. De vraag is ook of de verbetering met wegverlegging en nieuw fietspad met toenemend vrachtverkeer zo niet teniet wordt gedaan. Vermoed dat sommige wethouders daar eerst goed op willen studeren.

  3. Dat is nog eens lekker verrommeling opruimen in de streek! Waarom wordt zoiets niet gewoon op een bedrijventerrein gebouwd?

  4. Het is een landelijk gebied en veel recreatie fietsers en vissers maken gebruik van het fietspad. Dit gaat problemen geven en m.i. hoort zo’n groot bedrijf thuis op een industrie terrein en deze zijn er ook speciaal voor aangelegd. Zet je zo’n groot bedrijf aan de Leidse vaart dan ontstaat er weer versnippering wat kan leiden tot meerdere industrie terreinen wat toch eigenlijk niet de bedoeling is.

  5. Hoe bedoel je openhouden van het landschap. Dit is precies van die volksverlakkerij als waar het GON mee bezig is! Gemeente raad houd je poot nou eens stijf. Dit soort grote dozen hoort hier niet thuis. In het verleden zijn er ook hoge bollenschuren neer gezet i.v.m de behoefte van een bepaalde teelt. Nou toen die hoge schuur klaar was werd het al snel een tennishal annex zaalvoetbal gelegenheid.Ook zijn dit soort gebouwen vaak in gebruik als o.a. caravan berging cq voor allerlei zaken die met de bollenteelt niets maar dan ook helemaal niets te maken hebben. Niet alleen op oneigenlijk gebruik van moes/volkstuintjes en paarden weidjes waar ik ook geen voorstander ben, ook op het gebruik van die bollenbozen controleren en handhaven. Leren we dan nooit? Wie en wat zit daar dan steeds achter vraag ik me af.

  6. Zeer opmerkelijk deze voorgaande reacties. Dit gebied bij de Leidsevaart is agrarisch, de bouwlocatie van ca. 2 ha is semi-agrarisch, het wortelenbedrijf is vergelijkbaar met een grote bollenkweker in de bollenstreek. Vestiging van dit bedrijf met een bouwgrootte, die niet groter is als een doorsnee bollenteler in de bollenstreek, lijkt mij dan ook geen probleem. Verkeersveiligheid is inderdaad heel belangrijk. Met nog minstens 10 bedrijven aan deze weg, waaronder een transportbedrijf, moet dit goed geregeld worden in de toekomst. Dit hangt dus niet af van de vestiging van 1 extra bedrijf. Als Noordwijkerhouter vraag ik mij soms wel eens af hoe de Noordwijkers tegen de agrariërs in de bollenstreek aankijken. Leuk als trekpleister voor het toerisme voor onze horeca? Sommige mensen moeten hun brood verdienen met hard werken in deze sector, als ik het goed begrijp zijn deze mensen al jaren op zoek naar een plekkie. Moet er dan met mijns inziens door partij politiek ingegeven redenen zoals PUUR met zijn “entrée” van Noordwijk, als compensatie van het chagrijn van het niet-volledig bebouwen van Bronsgeest deze agrariërs de dupe zijn? Geef elkaar een beetje de ruimte en wees niet te kortzichtig alsjeblieft. Groeten Piet

  7. Weet de gemeente Noordwijk ook dat er een waterbron geslagen wordt naast een oude vuilnisbelt die vergeven is van giftig afval van diversen fabrieken uit de omgeving en daar gaan we wortelen mee wassen .Of is daar al onder zoek naar gedaan .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in