Foto Rose Marie Keijzer

Warmond – Meestal klinken er nogal kritische geluiden van inwoners als gebruik wordt gemaakt maken van de inspraakmogelijkheid tijdens raads- en commissievergaderingen van de gemeente Teylingen. Zo niet woensdag, toen de raadscommissie Ruimte een inspraakavond hield over het project Groot Seminarie in Warmond.

Vier insprekers hadden zich aangemeld om in te spreken over de ontwikkelingen rond Mariënhaven en Mariëngaerde, het project wat tegenwoordig weer de oude naam Groot Seminarie draagt. De bewoners van het naastgelegen landgoed Oostergeest, de heer en mevrouw Leemans, begonnen de inspraakavond met het uitspreken van hun waardering voor de wijze waarop het proces ten aanzien van de veranderingen rondom het Groot Seminarie is verlopen. Onder andere de gemeente Teylingen en de eigenaar van het Groot Seminarie kregen veel lof toegezwaaid door de familie Leemans. “Vele ideeën vanuit verschillende invalshoeken werden en worden bekeken, argumenten afgewogen, er wordt geluisterd en gewikt en gewogen. Honderd procent doorvoeren van ieders idee gaat nooit lukken bij zo’n groot project. Dus ieder zal water bij de wijn moeten doen”, liet een tevreden mevrouw Leemans weten. “Wij zien met eigen ogen hoe fraai het wordt. We weten nog precies hoe het was en zien het gebied zienderogen opknappen”. Ook Warmonder Aad Overgaag was positief over alle ontwikkelingen. “Met velen ben ik blij met het resultaat dat het college nu heeft voorgelegd. De terreinen rond de kapel gaan er prachtig uitzien. Lof voor allen die aan dit resultaat hebben bijgedragen”, aldus Overgaag. Wel vroeg hij nog een keer aandacht voor het parkeren, met name op de groene ruimte tussen de Bisschopslaan en de Seminarielaan. Hij hoopt dat dit kan worden voorkomen, of dat er in ieder geval een minimaal beslag op bestaand groen wordt gedaan. Ook de oudervereniging van de vlakbij het Groot Seminarie gelegen basisschool De Buitenplaats had nog zorgen over de verkeersveiligheid, al was men ook daar positief over de verdere plannen. Zo ziet de school graag dat er iets wordt gedaan aan de verkeerssituatie bij de kruising van de Herenweg met de Bisschopslaan. Die wordt nu als onveilig ervaren, en men stelt voor om de stoep ter plaatse door te trekken zodat er een soort uitweg ontstaat voor de Bisschopslaan. Daardoor zouden voetgangers in tegenstelling tot nu voorrang krijgen op het verkeer dat vanuit de Bisschopslaan de Herenweg op wil rijden. De enige echt kritische noot viel te beluisteren van Hans Goudsmit van de vereniging Betrokken Teylingers. De vereniging blijft zich verzetten tegen de parkeerplannen voor het gebied, en blijft inzetten op de bouw van een parkeergarage onder De Krogt. De eigenaar van dit moestuinterrein, de Protestantse Gemeente Warmond, heeft echter al aan de gemeente Teylingen laten weten dat men niet bereid is om dit te verkopen. Daardoor lijkt dit pleidooi van de Betrokken Teylingers een achterhaald achterhoedegevecht.

Op 11 mei zal de raadscommissie Ruimte vergaderen over het integrale plan voor het Groot Seminarie, waarbij de reacties van de insprekers meegenomen zullen worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in