Veel moties en ideeën over energietransitie

Noordwijk – De bespreking van de energiestransitie, dinsdagavond, leverde diverse moties en ideeën op over hoe in de toekomst met energie moet worden omgegaan.

Als er windmolens en zonnepanelenvelden komen, dan moeten die vooral langs de bestaande wegen komen, om het open landschap te beschermen. De gemeenteraad vindt dat naast het realiseren van een warmtenet ook waterstof de komende jaren als serieus energiealternatief moet worden overwogen. Daarnaast zou Noordwijk moeten inzetten op lokale en regionale warmtebronnen, zoals geothermie. In kwetsbare natuurgebieden, zoals duinen en zeereep, mogen geen windmolens of windturbines komen. Of dat verbod ook moet gelden voor bollenvelden is nog niet duidelijk. De stemmen staakten en hierover wordt later opnieuw gestemd.

Nader onderzocht wordt of het mogelijk is in plaats van GOM-villa’s windturbines te plaatsen. Een voorstel om nieuwe energieprojecten voor minimaal 50% eigendom laten zijn van de inwoners, haalde het niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in