Teylingen – De invoering van de zogenaamde Ja/Ja-sticker in de gemeente Teylingen wordt verder uitgesteld. Dit laat wethouder Heleen Hooij (Trilokaal) aan de gemeenteraad weten.

Vorige week werd bekend dat de invoering van de sticker zou worden uitgesteld van 1 januari naar 1 april 2022. Die datum blijkt nu alweer te zijn achterhaald, zo blijkt uit een memo van wethouder Hooij. De reden voor het verdere uitstel is dat het college van burgemeester en wethouders pas deze maand een besluit over de invoering zal nemen. Daarna zal het besluit ter inzage moeten worden gelegd, waarna de gemeenteraad er ook nog over moet besluiten. Pas drie maanden na het raadsbesluit kan de sticker worden ingevoerd, zo blijkt uit eerder juridische procedures. De reclamebranche heeft aan de gemeente Teylingen laten weten dat men wil vasthouden aan deze eerder afgesproken termijnen. Wel zal de branche zelf een bijdrage leveren aan de introductie van de Ja/Ja-stickers door deze via meerdere kanalen beschikbaar te stellen aan inwoners en winkeliers.

Al lange tijd wordt vanuit de Teylingse politiek gevraagd om invoering van de Ja/Ja-sticker. Die zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbussen. Het college van burgemeester en wethouders wilde echter met een besluit daarover wachten totdat een juridische procedure was afgerond die de reclamebranche tegen enkele gemeenten had aangespannen tegen de invoering van de sticker. Begin oktober heeft de Hoge Raad bepaald dat de invoering door gemeenten van de Ja/Ja-sticker rechtmatig is. Voor B&W van Teylingen was dat aanleiding om de invoering van de sticker op te pakken. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag dan alleen nog maar bezorgd worden in brievenbussen waarop de Ja/Ja-sticker is aangebracht. Huis-aan-huisbladen mogen dan ook bezorgd worden. In oktober maakte wethouder Hooij bekend dat de invoering van de sticker in zou gaan op 1 januari 2022. Dit nadat PvdA-raadslid Paul Witteman hiernaar had gevraagd. Op de website van de gemeente Teylingen is vorige week echter een berichtje verschenen dat de invoering was uitgesteld tot 1 april 2022. Uit een memo van de wethouder aan de gemeenteraad blijkt dat deze datum nu verder is opgeschoven naar 1 juni.

De gemeente Teylingen zal te zijner tijd een voorlichtingscampagne houden over de invoering van de Ja/Ja-sticker. De stickers zouden dan ook verkrijgbaar moeten zijn bij onder andere het Bestuurscentrum in Voorhout en het Gemeentekantoor in Sassenheim.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in