Teylingen – Komende week gaan twee verkenners met de partijen uit de gemeenteraad van Teylingen om de tafel om tot een advies voor een mogelijk bestuursakkoord te komen.

Anne Lize van der Stoel en Leon Floor zijn gevraagd om de rol van verkenner op zich te nemen. Allebei zijn zeer ervaren en hebben verschillende rollen en functies vervuld binnen het politieke speelveld. Anne Lize van der Stoel kent Teylingen al vanuit haar eerdere rol als waarnemend burgemeester (2013-2014) en Leon Floor is politiek actief geweest in buurgemeente Noordwijk. Samen met de negen partijen in de gemeenteraad gaan de verkenners aan de slag om de prioriteiten in kaart te brengen waar de komende vier jaar gezamenlijk aan gewerkt zou moeten worden. Deze afspraken maken het mogelijk om vanuit alle partijen te sturen op het toekomstige beleid van de gemeente, naast de eigen partijambities.

Deze keer wordt na de gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe werkwijze met verkenners voor het eerst toegepast in Teylingen. Vóór de verkiezingen hebben de fracties hier unaniem voor gekozen. De opdracht bij deze vernieuwende werkwijze is om tot een bestuursakkoord te komen. Daarna wordt er gezamenlijk bepaald welke vorm het meest haalbaar is en een goede basis is voor de komende raadsperiode van vier jaar.

Tot nu toe nam de grootste fractie altijd het voortouw na de verkiezingen. Deze voerde gesprekken met de andere partijen in de raad, waarna werd gekeken of men het inhoudelijk eens kon worden. Daarna werd geprobeerd om een meerderheidscoalitie te vormen. De partijen die het eens konden worden stelden een raadsprogramma op en konden daarna wethouderskandidaten aandragen.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in