Teylingen – Verkenners Anne Lize van der Stoel en Leon Floor, die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn ingeschakeld, adviseren om te gaan werken met een raadsakkoord op hoofdlijnen met daarbinnen een collegeprogramma. De verkenners hebben de afgelopen weken bij alle partijen geïnventariseerd wat de grootste gemene deler is op de grote thema’s van de gemeente, zoals wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Het eindverslag van de verkenning is inmiddels opgeleverd. Een raadsakkoord op hoofdlijnen gaat verder dan het traditionele coalitie-oppositie denken. Het vormt een brede afspiegeling van de politieke stromingen in de raad en er wordt vooral gekeken naar waar partijen het over eens zijn. Ook geeft het raadsakkoord duidelijk weer, over welke onderwerpen het politieke debat nog moet worden gevoerd. Een werkgroep moet in de gaten houden of het goed werkt. De volgende stap is, dat de raadsfracties een informateur vragen om de inhoudelijke standpunten verder te uit te werken in een definitief raadsakkoord. Als een grote meerderheid van de raad instemt met het raadsakkoord, is het daarna de basis voor de onderhandelingen en het collegeprogramma.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in