Foto Google Streetview

Voorhout – De verkoop van de boerderij aan de Leidsevaart nabij sportpark Elsgeest in Voorhout blijkt toch niet helemaal openbaar te zijn geweest. Dat laat wethouder Arno van Kempen weten aan de gemeenteraad van Teylingen.

Vorige maand stuurde een oud-inwoner van Voorhout een brief aan de gemeenteraad over de verkoop van de boerderij. Volgens de briefschrijver “stinkt de verkoop aan alle kanten”. Volgens hem had hij, sinds dat hij had vernomen dat de boerderij met een gedeelte van de grond verkocht zou worden, dagelijks de kranten en Funda in de gaten gehouden om te kijken of de boerderij te koop kwam. “Het leek ons de ideale stek om samen met onze (schoon)ouders te kopen. Mijn schoonouders hebben een paard en wat geiten, worden een dagje ouder, en zo zouden we dus kunnen ‘profiteren’ van elkaars voordelen wat betreft oppas voor de kinderen, mantelzorg etc. mét twee huisnummers. Vooral de ligging (vlak bij het dorp op een groot perceel) vonden wij erg waardevol”.

De briefschrijver had verwacht dat de boerderij op dezelfde manier te koop aangeboden zou worden als destijds de ambtswoning van de burgemeester. “Zodoende waren wij dus met stomheid geslagen toen de boerderij plotseling verkocht was, zonder dat wij zelf een eerlijke kans hebben gehad. Toen we ook nog vernamen dat de verkoopprijs rond de 650.000 euro lag brak helemaal onze klomp”. Van de gemeente vernam de oud-inwoner dat de verkoop gesloten was via een normale makelaar en men dus blijkbaar niet goed genoeg had opgelet omdat de verkoop wel degelijk openbaar was geweest. Volgens de oud-Voorhouter heeft de boerderij niet op Funda of soortgelijke kanalen gestaan, is de verkoop ook niet lokaal gepromoot via media, en is deze niet verloot bij een notaris. Hij was dan ook benieuwd naar de gedane biedingen. Hoewel hij niet helemaal zeker is van de verkoopprijs van 650.000 euro staat dit bedrag volgens hem niet in verhouding met de huidige woningmarkt. De verkoopprijs van dergelijke objecten zou tussen de 850.000 en 1.250.000 euro liggen. “Wij waren zelf bijvoorbeeld (samen met mijn schoonouders) zomaar bereid geweest om 2 ton meer voor het object te betalen”. De briefschrijver vermoedt dat het college van B&W “iets goed te maken had” met de huidige eigenaren van het pand en dat dit object daar prima ‘wisselgeld’ voor was. “Naar ons idee stinkt deze hele kwestie aan alle kanten en is de gemeenteraad een goede uitleg verschuldigd”.

De fractie van het CDA heeft in december ook al vragen aan B&W gesteld over de verkoop van de boerderij. Begin januari heeft het college daarop onder meer geantwoord dat de boerderij openbaar te koop is gezet bij Piet Warmerdam Makelaardij uit Noordwijkerhout. Volgens B&W heeft deze makelaar het object voor de vorige eigenaar verkocht aan de gemeente en was daarom zeer goed bekend met de locatie. “De verkoop is openbaar gemaakt via reguliere kanalen”, aldus B&W, dat verder laat weten dat er geen specifieke partijen zijn uitgenodigd. “Het was een openbare verkoop en iedereen was welkom om een bod uit te brengen”. De hoogste bieder heeft het gekocht, volgens het college. “De gemeente is geadviseerd door de verkopend makelaar bij het vaststellen van de vraagprijs. De gemeente heeft geen onafhankelijke taxatie laten doen. Het object is voor de vraagprijs verkocht”, heeft B&W aan de fractie van het CDA laten weten.

Wethouder Van Kempen heeft nu naar aanleiding van de brief van de oud-inwoner van Voorhout navraag laten doen bij de makelaar over de gang van zaken rond de verkoop van de boerderij. Daaruit blijkt dat de makelaar, na de opdrachtverlening en voordat plaatsing op Funda en sociale media zou plaatsvinden, met tenminste drie gegadigden uit het netwerk van de makelaar de woning heeft bezichtigd. Eén van de gegadigden heeft een goed bod uitgebracht, wat door de gemeente is geaccepteerd. Doordat op deze wijze al snel een verkoop van het pand kon plaatsvinden waren advertenties en plaatsing op Funda niet meer nodig, laat Van Kempen weten.

De brief van de oud-Voorhouter staat overigens geagendeerd als ingekomen stuk voor de vergadering van de raadscommissie Ruimte op 30 maart.

8 REACTIES

  1. “Drie gegadigden uit het netwerk van de makelaar” : hoe openbaar is dat? En hoe zijn die personen “gegadigden” geworden???

  2. Heeft de nieuwe eigenaar ook het fietspad er bij gekocht of het gras er naast want het wordt kapot gereden door voertuigen dat mag toch niet/

  3. Hier is de gemeenschap benadeeld door het object niet werkelijk aan alle burgers aan te bieden. Hierdoor is de opbrengst zeker lager dan mogelijk. Dit soort objecten wordt al een lange tijd boven de vraagprijs verkocht. Dat weet de makelaar echt wel. Minder inkomsten voor de gemeente en meer lastendruk op de overige burgers. Het stinkt, ook al zit het binnen de mazen van de wet.

  4. De welbekende vriendjespolitiek zoals bij zoveel meer kostbare aangelegenheden. Als de brievenschrijver had geweten welke makelaar zich bezig zou houden met deze onderhandse verkoop, had hij zich daar zeker gemeld als aspirant koper. Een object waarvan de opbrengst terugvloeit naar de gemeente dient altijd via openbare processen te volgen zijn. De aanpak van de betrokken makelaar heeft de belastingbetalers benadeeld. Ik kan mij niet voorstellen dat het handelen van de makelaar rechtmatig is, los van het functioneren van de gemeente hierin. Die had hierin moeten toezien op een goede navolging van de juiste protocollen. De makelaar kan zich toch niet zonder meer onttrekken aan geldende protocollen. Onderhandse verkoop is meer iets voor een particuliere woning, daarbij geeft de verkopende partij een opdracht en de daarbijbehorende toestemming voor een dergelijke manier van verkoop 🤔

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in