Noordwijk – Gemeenteraadslid Rommie van Dokkum (PvdA) vraagt zich af of het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad heeft misleid.

Ze laat weten, dat er twee overzichtskaarten zijn van de bouwplannen voor het Jan Kroonsplein. Het kaartje, dat de raadsleden te zien kregen, ,,wekt de indruk dat de (…) plannen zoals die voorlagen hier binnen lijken te passen.’’ De PvdA kreeg echter een kaartje toegestuurd van ‘Tegengeluid aan Zee’, dat uit hetzelfde onderzoeksrapport komt.

Uit dat kaartje zou blijken, dat er wel degelijk verschillen zijn. Van Dokkum concludeert: ,,Wij hebben een analyse laten doen van het kaartje van januari 2020. Geconstateerd is, dat er eerst een zwart-wit kopie is gemaakt van de originele kaart, waardoor lichte kleuren zijn weggevallen, waarna een aantal kleuren weer zijn toegevoegd, maar niet die binnen de rooilijnen. Is er met het verwijderen van de kleuren uit de ruimtelijke uitgangspunten, niet sprake van het bewust misleiden van de raad?’’ Het college heeft enkele weken de tijd te reageren.

5 REACTIES

  1. Als zelfs gemeenteraadsleden zich al misleid voelen door het college van burgemeester en wethouders wat moet dan de Noordwijkse burger nog als waarheid aannemen ?

  2. Leuk he alweer zo’n punt dat dit college weer de raadsleden en de burger misleid. Is het voor lijst Salman nog geen tijd zich een achter de oren te krabben in welk college ze (on)eigenlijk terecht zijn gekomen? Of ziet lijst Salman ook in dat ze dat in de laatste verkiezingen ook hebben gedaan?? Er zou gebouwd worden in Bronsgeest. Niet dus!! Ja misschien een beetje maar jullie hebben je laten inpakken door de overige partijen. Ik hoop van ganser harte dat de politieke stamtafel met Hans “Sparta” van den Berg weer in ere hersteld gaat worden bij omroep Bo!! Dus Ard werk aan de winkel. Dit was nu in de oude Noordwijkse politiek het podium voor de BURGER om kritische vragen te stellen aan onze politici.

  3. Er zijn er toch nog in de raad die niet slapen het wordt echt tijd dat er een paar uit zich zelf op stappen .Zeker wat er de laatst jaren is gebeurd .

  4. Ja B. Randing misschien past hier het gezegde beter iets dan niets?! Als Lijst Salman Noordwijk niet in het collega was gestapt wordt er helemaal niets gebouwd op Bronsgeest, Als LSN zich niet met het terrein van Verloop en Admiraal had bemoeit was er nooit een aankoop geweest van de terreinen, die kansen op sociale woningbouw bieden in Noordwijk Zee. Als LSN geen melding had gemaakt van de aankoop van het politie bureau, wat mogelijk nog steeds mogelijk al eigendom van de gemeente was had iedereen de aankoop klakkeloos aangenomen!!
    Als LSN geen melding had gemaakt dat men in Noordwijkerhout geen reserves heeft opgebouwd om tzt (maar door de brand nu dus) om de Schelft te herbouwen en we ons realiseren dat er nu veel geld van de Noordwijkers ingestopt moet worden kan er wel wat genuanceerder gekeken worden naar herbouw.
    Etc

  5. Nou Fritzie waar halt u de wijsheid vandaan dat het allemaal aan LSN te danken is dat er een hoop zaken boven tafel zijn gekomen. Voor de duidelijkheid wie was er tegen de fusie juist LSN meneer Fritzie. En wie zitten er toch in het college juist LSN. U weet veel over LSN te vertellen. Weet u misschien ook hoeveel Noordwijkers die tegen de fusie waren en daarom op LSN gestemd hebben zich zwaar besodemieterd hebben gevoeld. Ik hoor het graag van U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in