Noordwijk – Suzanne van Teijlingen, Geerdina Meijer, Toon van Tol en Geerten Geerts stappen uit de fractie van PUUR. Zij vormen een nieuwe fractie en partij in de Noordwijkse gemeenteraad. De vier fractieleden geven als reden: “Aan de basis van hun besluit ligt de wens en overtuiging dat alleen de noodzakelijke vernieuwing, verjonging en effectieve samenwerking binnen de gemeenteraad de inwoners verder gaat helpen. De structuur en werkverhouding binnen PUUR, bleek in de afgelopen maanden keer op keer niet werkbaar te zijn. De genoemde raads- en commissieleden kunnen zich niet verenigen met deze werkwijze en zien dat verandering vereist is”.

Het politieke programma van de afgelopen verkiezingen, waaraan actief is meegeschreven, blijft de politieke lijn waarbinnen de fractie zal handelen. “Er zal daarbij actief gezocht worden naar samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad, waarbij de steun aan- en het verbeteren van goede voorstellen en besluiten voor de inwoner centraal zal staan”, aldus de vier. In de komende tijd zal de nieuwe fractie verder worden vormgegeven en zullen meer details bekend gemaakt worden.  

Als enig raadslid van Puur blijft Thomas Steenvoorden over. Hij kreeg het nieuws over de afsplitsing per mail te horen. Hij is verbaasd en voelt zich overvallen. “Dit zou je toch in een persoonlijk gesprek aan elkaar moeten vertellen”, aldus Steenvoorden. Hij heeft vorige week nog prettig samengewerkt met Suzanne van Teijlingen. Geerten Geerts heeft na de verkiezingen nog nooit een fractievergadering bijgewoond, aldus Steenvoorden. Hij moet de ontwikkeling nog binnen zijn partij bespreken.

Naschrift redactie: In een reactie op dit bericht laat Geerten Geerts het volgende weten: “Ik ben bij alle fractievergaderingen geweest tot de zomer en ik heb deelgenomen aan de commissievergaderingen BME. Na de zomer heb ik mijn besluit genomen en was ik niet meer aanwezig bij de fractievergaderingen van PUUR.”

10 REACTIES

  1. Zouden die mensen van die lokale partijen en hun afscheidingen, zich nou nooit afvragen of ze nog geloofwaardig zijn, snappen dat ze de lokale politiek en de snelle politieke besluitvorming gigantisch in de weg zitten, zichzelf belachelijk maken en meer kwaad dan goed doen? Dit is een aanfluiting van de politiek en maakt dat mensen steeds meer het onderste deel van hun rug afvegen met de politiek! Nu 11 partijen in de gemeenteraad van Noordwijk!! Binder had het recent in zijn column in het Weekblad al over de schade die de lokale partijen in Noordwijk aanrichtten. Het is dramatisch!!

  2. Wat erg voor de partijen die de (lokale) politiek wél serieus nemen. Gaat het hier om grote ego’s ? Want het partijprogramma blijft leidraad. Een raadsel, een lachertje als het niet zoveel afbreuk aan “de” politiek zou doen, dus toch maar een schande?

  3. Ja hoor, de volgende partij binnen Noordwijk die uit elkaar valt. Te triest voor woorden. Lijkt me het besturen van de gemeente niet bepaald ten goede komen. Mijn advies: begin geen nieuwe partij, maar verlaat de politiek en zoek een andere hobby. Er is genoeg vrijwilligerswerk te doen binnen de gemeente.

    • Helemaal mee eens, ga een ander lastig vallen, maar niet de inwoners van Noordwijk, dit geldt overigens ook voor dhr.Thomas Steenvoorden, we hebben mensen met kennis van zaken nodig en geen mensen die Puur voor eigen ego bezig zijn. Allemaal opstappen en ga wat nuttigs doen

  4. Zo even stiekem vlug en achterbaks is het gewoon i.p.v. die lange zinnen te moeten gebruiken. Wie nog op dit aftreksel wil stemmen kan erop rekenen net zo behandeld te worden.

  5. Zo te zien een gewogen besluit om te breken met het nog altijd rancuneuze ‘blok’ binnen de partij. Het is geen groot geheim dat achter de schermen Taetske Visser, Gerben van Duin en Hans Bakker nog veel invloed op de fractie probeerden te hebben. Het verleden houdt hen nog erg bezig en iedere poging van de nieuwe gemeenteraad om de blik naar de toekomst te richten, wordt door hen gefrustreerd. Nog steeds lopen er rechtszaken over gedoe uit het verleden, die de heldere blik op het heden vertroebelen.

    Goed dat Toon, Suzanne, Geerdina en Geerten besluiten om deze last van zich af te schudden en zich te richten op een constructieve bijdrage aan het mooier maken van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Succes met deze moedige stap voorwaarts!

  6. Zo PUUR, onderuit, meneer Brandjes dat wat hij wilde. Dus straks verder met 4 partijen minder weg partij van de inwoners, gesponsord door Brandjes, Puur weg, Bruisend was al niets en de nieuwe partij zonder naam is ook niet geloofwaardig. Kan Noordwijk alleen maar beter van worden en beetje geloofwaardigheid terug in de politiek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in