Teylingen – De gemeente Teylingen maakt zich zorgen over de vitaliteit van de campings in de gemeente. Dat bleek maandag tijdens een presentatie over de Visie Verblijfsrecreatie voor de gemeenteraadsleden.

Niet alleen in Teylingen is de gemeente bezig met het opstellen van een visie op de verblijfsrecreatie, maar ook in Lisse en Hillegom. De drie gemeenten willen gezamenlijk kijken hoe de verblijfsrecreatie in hun gemeenten gestimuleerd kan worden, en wat daarvoor nodig is. In Teylingen heeft de gemeenteraad zich al eerder hierover uit kunnen spreken, hetgeen nu geleid heeft tot het opstellen van een visie. Daarbij zijn campings met seizoens- en jaarplaatsen betrokken, evenals hotels, bed- en breakfasts, woonboten, jachthavens met nachtverblijven, ligplaatsen voor nachtverblijf, Airbnb, recreatiehuisjes en recreatieappartementen. Uit een opgestelde analyse blijkt dat vraag en aanbod niet altijd op elkaar aansluiten. Ook is er een hoge toeristische druk in bepaalde periodes, zoals tijdens het bollenseizoen. Wat de verblijfsrecreatie betreft is het aanbod beperkt onderscheidend. Ook zijn de gebiedsmarketing en toeristische informatievoorziening volgens de analyse onvoldoende. In de visie zijn ambities opgenomen om de verblijfsrecreatie te verbeteren en te stimuleren.

Wel maakt de gemeente zich zorgen over de vitaliteit en toekomstbestendigheid bij een deel van de campings, waarbij met name naar de campings in Warmond wordt gekeken. “De onderlinge verhoudingen en belangen lopen soms nogal uiteen. De ene campinghouder vindt dat het momenteel goed gaat, terwijl een andere campinghouder meer gericht is op de toekomst. Er moet meer gekeken worden naar het gezamenlijke belang op de lange termijn”, aldus een toelichting op de opgestelde visie. Om dit te bereiken zal het nodig zijn dat de gemeente externe expertise hiervoor inhuurt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in