Teylingen – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen houdt vast aan de datum van 1 januari 2022 voor de eventuele invoering van toeristenbelasting.

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2019 werd in de gemeenteraad een amendement aangenomen waarin het college werd gevraagd onderzoek te doen naar de invoering van toeristenbelasting per 1 januari 2021. Als gevolg van de coronacrisis kon er echter geen overleg met de betrokken ondernemers plaatsvinden. Het college stelde daarom voor om de eventuele invoering van toeristenbelasting uit te stellen, maar niet iedereen in de gemeenteraad kon daar mee instemmen. Of zoals Don Verhoeff (GroenLinks) het noemde: “Er is geen hogere wiskunde nodig om uit te zoeken of de invoering van toeristenbelasting mogelijk is”. Een onderzoeksbureau heeft nu alsnog gekeken naar de mogelijkheid om deze belasting in te voeren, maar komt tot de conclusie dat het beter is om de invoering ervan uit te stellen tot 1 januari 2022. Hierdoor zal een betere afweging mogelijk zijn of het gewenst is om toeristenbelasting in de gemeente Teylingen in te voeren.

Volgende maand zal het voorstel tot uitstel van de eventuele invoering van toeristenbelasting in de Teylingse politiek besproken worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in