Lisse – Het college van B&W van de gemeente Lisse heeft scenario’s ontwikkeld om te komen tot een structureel sluitende begroting voor 2023, 2024 en 2025. De scenario’s zijn uitgewerkt in vier treden van de zogenaamde ‘lat van toenemende pijn’. ‘Hoe hoger de trede op de lat, hoe meer de maatregel gevolgen heeft voor inwoners en hoe gevoeliger politieke keuzes worden’, aldus wethouder Kees van der Zwet. De gemeente kiest voor scenario twee. 

De structurele inkomsten en uitgaven van de gemeente Lisse zijn niet in balans. Tijdens de presentatie van de begroting 2023 is aangekondigd: het roer moet om. Ook heeft de provincie Zuid-Holland, als financieel toezichthouder, aan de gemeente Lisse haar zorgen geuit over het structureel in balans zijn van onze financiën. Er is een begrotingswijziging opgesteld waarover de raad moet gaan besluiten. 

Bij de trede ‘Lastenverzwaring’ zijn de huidige ontwikkelingen en de toenemende kosten voor de inwoners meegenomen in de afweging. Het raadsakkoord heeft als uitgangspunten opgenomen dat lastenverzwaring alleen trendmatig gebeurt en een extra belastingverhoging pas de laatste optie is om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Vanuit het college is daarom het voorstel om de OZB van Lisse niet verder te laten stijgen dan de vooraf afgesproken indexatie van 2,5%.

In de Begrotingsraad op 10 november worden de besluiten genomen over de begroting voor 2023, 2024 en 2025.

2 REACTIES

  1. De woz steeg de afgelopen jaren sterk en dus ook de ogb inkomsten van de gemeente.
    Toch een tekort?
    In het bedrijfsleven noemen we dat mismanagement

  2. Let wel, binnenkort is het plan om een eigen huis van box 1 naar box 3 te verplaatsen, dan wordt het steeds maar verhogen van de WOZ om gemeentelijke tekorten aan te vullen wel een hele bittere pil voor huiseigenaren. dat heet dubbel gepakt, 1 x door de gemeente en 1 x door de staat. En ja, in het bedrijfsleven is dit mismanagement of wel “positie elders…”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in