Teylingen – Peter Steenbergen, de jurist die de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) bijstaat in hun strijd tegen en de afhandeling van het Ondernemersfonds Teylingen, wil niet meer met wethouder Marlies Volten praten. Volgens hem is het vertrouwen in Volten “ernstig geschaad”.

Hoewel de gemeente Teylingen en de VOT op enkele punten overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van het inmiddels opgeheven ondernemersfonds, moet over enkele zaken nog overlegd worden. De afhandeling ligt echter al enige tijd stil. Dat zou mede het gevolg zijn van ziekte van de voorzitter van de VOT. Steenbergen had zich daarom opgeworpen als vertegenwoordiger van de VOT, maar omdat hij geen deel uitmaakt van het bestuur van de VOT wordt hij door de gemeente niet als gesprekspartner namens de VOT gezien. Steenbergen sprak woensdag in tijdens de vergadering van de raadscommissie DEB om zijn ongenoegen uit te spreken over de opstelling van het college van burgemeester en wethouders, en met name wethouder Marlies Volten. Hij hekelde uitspraken die Volten over de VOT en de afhandeling van het ondernemersfonds heeft gedaan in een artikel in het Leidsch Dagblad. Volgens Steenbergen heeft Volten de journalist van het Leidsch Dagblad “gebruikt om zaken naar buiten te brengen”, en heeft zij deze “bewust in de krant laten zetten”. Steenbergen wees de commissieleden erop dat hij al tijdens de afscheidsreceptie van haar voorganger Bas Brekelmans tegen burgemeester Carla Breuer had gezegd dat de VOT niet blij was dat zijn opvolger Marlies Volten met het dossier ondernemersfonds belast zou worden. Dit omdat Volten bij de invoering van het fonds als fractievoorzitter van de VVD heeft ingestemd met de komst van het fonds. Breuer had daarop volgens Steenbergen geantwoord dat zij alle vertrouwen in wethouder had. Na de recente uitlatingen van Volten in het Leidsch Dagblad wil de VOT volgens Steenbergen echter niet meer met haar praten over de afhandeling van het ondernemersfonds. Hij wil dat er een andere onderhandelaar namens de gemeente komt.

Commissievoorzitter Peter Scholten wees Steenbergen erop dat hij niet wethouder Volten persoonlijk diende aan te spreken, omdat zij namens het gehele college spreekt. De commissieleden zelf zagen overigens geen aanleiding om nader op het betoog van Steenbergen in te gaan. Wethouder Volten liet desgevraagd weten dat zij nog in contact staat met andere bestuursleden van de VOT, en dat zij daarom niet in gesprek zal gaan met de niet van het VOT-bestuur deel uitmakende juridisch adviseur van de VOT.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in