Lisse – De CDA-fractie in Lisse heeft aan B&W vragen gesteld over het zak- en kleedgeld in jeugdinstellingen en pleeggezinnen.

Aanleiding is het rapport ‘Mag ik mijn zakgeld?’, dat vorige maand verscheen. Hierin vraagt de Kinderombudsman aandacht voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven. De gemeente is verantwoordelijke voor het zak-en-kleedgeld voor deze kinderen. Op veel plaatsen zijn hier echter geen afspraken over gemaakt, zo stelt het rapport. CDA Lisse wil nu weten hoe het is geregeld in Lisse.

Zo wil de partij weten of er in Lisse tarief- of andere afspraken zijn gemaakt. En of er Lisser jongeren in jeugdinstellingen zijn die geen zak- en kleedgeld ontvangen. Voorts wil het CDA dat Lisse het probleem ter sprake brengt bij de Jeugdzorg Holland Rijnland. Voor 1 januari 2018 moet het probleem zijn opgelost, aldus de partij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in