Hillegom – De fractie Co Jansen maakt zich zorgen over het Centrumplan Dunantstaete.

In vragen aan het college van burgemeester en wethouders vraagt Jansen: ,,Op 23 juni is er een digitale presentatieavond geweest van het Centrumplan Dunantstaete. Tijdens deze avond zijn er vragen gesteld over het door de raad vastgestelde kader ‘beschermd dorpsgezicht’.’’

Hij wil weten: ,,Heeft het college het beschermd dorpsgezicht als leidinggevend kader meegegeven aan de ontwikkelaar? En zo nee, waarom niet? Is het correct dat er door de stedenbouwkundige van de gemeente verzocht is om een modernere versie te maken van het plan na een eerste concept?’’ Het college moet binnen enkele weken de vragen beantwoorden. De fracties Bloeiend Hillegom, GroenLinks, D66 en Co Jansen vinden, dat dit project ‘niet voldoet aan de kaders die we als raad hiervoor hebben vastgesteld in de Centrumplannen’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in